Aktywizacja studentów

Blok Pytania i Odpowiedzi to minimalistyczne narzędzie do badania opinii i przeprowadzania burzy mózgów. Narzędzie powstało z myślą o wsparciu nauczycieli akademickich w procesie aktywizacji studentów w trakcie zajęć prowadzonych zdalnie.

Główne cechy narzędzia:
– dostęp do całej historii zadawanych pytań i odpowiedzi studentów
– analiza aktywności studentów w trakcie spotkania
– zestawienie aktywności studentów od początku trwania kursu

Widok z perspektywy prowadzącego

1. Dodaj blok do kursu

1. Przejdź na stronę główną kursu i włącz Tryb edycji

2. Dodaj blok Pytania i Odpowiedzi

dodaj blok

dodaj blok

3. Blok widziany z perspektywy Prowadzącego

dodaj pytanie

(1) – Pole dodawania pytania
(2) – Lista pięciu ostatnio utworzonych pytań
(3) – Statystyki aktywności studentów w aktualnej chwili i od początku utworzenia kursu

2. Opublikuj pytanie

1. Wpisz pytanie w polu Zadaj pytanie

2. Pytanie pojawi się na górze w sekcji Lista pytań

dodaj pytanie

(1) – Przycisk ukrywania pytania przed studentami
(2) – Przycisk kierujący do szczegółów odpowiedzi
(3) – Liczba udzielonych odpowiedzi przez studentów
(4) – Lista wszystkich pytań

UWAGA! Użyj przycisku odśwież ⟳ aby zobaczyć aktualną liczbę udzielonych odpowiedzi
Rekomendacja
Jeżeli nie chcesz, aby studenci mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie po zakończeniu spotkania użyj przycisku ukrywania (1)
Warto wiedzieć
Jeżeli w kursie zapisanych jest kilku prowadzących, to każdy z nich, korzystając z tego samego bloku Pytania i Odpowiedzi, widzi tylko swoje pytania.
3. Przegląd odpowiedzi studentów

1. Kliknij na przycisk w kształcie lupy

2. Przegląd wyników

dodaj pytanie

(1) – numer na czerwonym polu mówi o liczbie identycznych odpowiedzi (wielkość liter ma znaczenie). Po kliknieciu na numer pojawia się lista studentów, którzy udzielili danej odpowiedzi
(2) – jeżeli chcesz udostępnić wyniki studentom skopiuj link i opublikuj go na czacie systemu BigBlueButton

UWAGA! Użyj przycisku odśwież ⟳ aby zobaczyć aktualną liczbę udzielonych odpowiedzi
4. Raporty aktywności

dodaj pytanie

(1) – Zestawienie aktywności studentów na platformie w ciągu ostatnich kilkunastu minut
(2) – Statystyka udzielanych odpowiedzi na pytania przez poszczególnych studentów na tle grupy

Widok z perspektywy studenta

1. Przed zadaniem pytania przez prowadzącego

Na stronie głównej kursu, w tym samym miejscu co dla prowadzącego, widoczny jest blok Pytania i Odpowiedzi

dodaj pytanie

UWAGA! Gdy prowadzący opublikuje nowe pytanie będzie ono widoczne dla studenta dopiero po użyciu przycisku odśwież ⟳
2. Udzielanie odpowiedzi

Gdy prowadzący opublikuje nowe pytanie blok zostaje wyróżniony czerwoną ramką i pojawia się pole wprowadzania odpowiedzi.

dodaj pytanie

Jeżeli prowadzący jednocześnie opublikuje kilka pytań to będą się one pojawiały studentowi pojedynczo – według kolejności utworzenia.
Po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie pojawi się kolejne.

dodaj pytanie

3. Strona z wynikami udostępniona przez prowadzącego

dodaj pytanie

Popularność danej odpowiedzi odzwierciedlana jest rozmiarem czcionki oraz kolejnością na liście.

Przykładowy sposób wykorzystania

1 – W bloku Pytania i Odpowiedzi dodaj pytania aktywizujące
2 – Ukryj pytania przed studentami
3 – Rozpocznij spotkanie w systemie BigBlueButton
4 – Odkryj jedno z pytań
5 – Poproś studentów o otwarcie w nowym oknie przeglądarki głównej strony kursu i wpisanie odpowiedzi w bloku Pytania i Odpowiedzi
6 – Sprawdź wyniki i zweryfikuj, czy wszystkie osoby z listy uczestników spotkania udzieliły odpowiedzi
7 – Powtórz kroki 4-6 dla pozostałych przygotowanych wcześniej pytań lub dodaj nowe pytanie
8 – Wyniki z zakładki Aktywność studentów > podsumowanie mogą pomóc w ocenie aktywności studentów danego dnia