Dodawanie aktywności i zasobów

Aby dodać aktywność lub zasób na stronie głównej kursu należy kliknąć przycisk WŁĄCZ TRYB EDYCJI.

Po włączeniu trybu edycji trzeba wybrać opcję DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB. 

Nowy układ graficzny okna dodawania zasobów umożliwia oznaczanie ulubionych aktywności zasobów gwiazdką. 

Dzięki temu są łatwe do odnalezienia po wybraniu kategorii OZNACZONE GWIAZDKĄ na górnym pasku okna.

Pomocną kategorią jest także zakładka polecanych zasobów i aktywności RECOMMENDED, gdzie można znaleźć najczęściej wykorzystywane przez prowadzących zasoby.

Pomocny może okazać się także symbol informacji (literka i) zamieszczony przy każdym zasobie.