Archiwizacja wyników egzaminów

Na platformie Pegaz przechowywane są dane z pięciu ostatnich lat. Taka sam polityka dotyczy platformy Pegaz-Egzaminy (w tym czasie prowadzący ma możliwość usunięcia/zmiany zawartości swoich kursów).

Ponadto, prowadzący może pobrać wyniki egzaminów poprzez mechanizm eksportu dostępny w zakładce Oceny. Wyniki zapisywane są do pliku w wybranym formacie i mogą być przechowywane np. na dysku komputera. 
ZOBACZ: Jak zarchiwizować oceny studentów

W przypadku egzaminów pisemnych (zadań) prowadzący dodatkowo może pobrać prace nadesłane przez studentów.
ZOBACZ: Jak pobrać zadania oddane przez studentów