Nowości w BBB

UCZESTNIK SPOTKANIA

Zgłaszanie się

Możliwość zgłaszania się do wypowiedzi jest teraz dostępna z panelu dolnego pod ikoną tzw. łapki.

Aby zgłosić się do odpowiedzi, student powinien nacisnąć na ikonę łapki, tak aby podświetliła się na niebiesko. 

ikona łapki

Po dokonaniu zgłoszenia, student w ten sam sposób może opuścić rękę. Prowadzący ma również możliwość opuszczania rąk studentów. 

opuszczania rąk studentów

Zmiana rozmiaru prezentacji

Pomiędzy obrazami kamer uczestników, a oknem prezentacji – znajduje się szary pasek. Przeciągając go można zmieniać rozmiar kamerek lub prezentacji.

W zależności od tego, czy kamerki są umiejscowione w górnej części prezentacji, czy też np. w układzie po lewej stronie ekranu – przycisk przeciągania będzie umiejscowiony pomiędzy prezentacją a obrazami kamer. 


Przykładowe układy prezentacji i obrazów kamer:

  • Układ z kamerkami w górnej części ekranu – pasek zmiany rozmiaru pojawia się nad prezentacją

nad prezentacją

  • Układ z kamerkami po lewej stronie ekranu – pasek zmiany rozmiaru pojawia się po lewej stronie

Układ z kamerkami

Zmiany położenia obrazów z kamer

Zmianę rozmiaru obrazów z kamer można dokonać poprzez pasek przeciągania (ten sam, o którym wspomniano w poprzedniej zakładce).

pasek przeciągania

Istnieje możliwość zmiany położenia kamer uczestników. Aby to zrobić, wystarczy przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy na panelu z kamerami, a następnie przeciągnąć go i upuścić w odpowiednie miejsce.

upuścić w odpowiednie miejsce

Powiadomienia o wyciszonym mikrofonie

W momencie, gdy prowadzący lub student wyłączy swój mikrofon, a będzie próbował coś powiedzieć – wyświetli się komunikat z informacją o tym, aby włączyć mikrofon.

Jeżeli taka sytuacja wystąpi ponownie, komunikat informujący o tym znowu się pojawi. 

komunikat

WYDAJNOŚĆ TECHNICZNA

Sprawdzanie jakości połączenia

W górnej części ekranu istnieje możliwość sprawdzenia statusu połączenia. Aby to zrobić, należy wybrać ikonę sygnału. Jeżeli jakość przesyłu jest dobra – ikona będzie miała kolor zielony. Jeżeli wystąpi jakiś problem na naszym komputerze z siecią – kolor ikony zmieni się na czerwony. 

problem z siecią

Prowadzący ma możliwość wglądu w listę problemów, które wystąpiły u poszczególnych studentów we wskazanym czasie. Pojawiają się one z opóźnieniem do kilku minut. Widoczni są jedynie ci uczestnicy, którzy faktycznie mieli jakiś problem techniczny (dzięki temu łatwo zweryfikować czy faktycznie zgłaszana przez nich awaria zaistniała). 

Dodatkowo z poziomu tego okna prowadzący ma możliwość zablokowania opcji korzystania z kamer oraz udostępniania ekranu.

zablokowania

 

Student w tym samym oknie może jedynie sprawdzić status swojego połączenia. 

 

Kontrola podłączonego sprzętu po wejściu do pokoju

Podczas spotkania istnieje możliwość prostego sprawdzenia z jakich urządzeń audio (mikrofony i głośniki) korzystamy. Dzięki temu można się upewnić np. czy właściwy mikrofon jest podłączony do spotkania. 

czy mikrofon jest podłączony

ARANŻOWANIE AKTYWNOŚCI UCZESTNIKÓW

Poczekalnia

Prowadzący ma możliwość włączenia tzw.  Poczekalni, w której studenci będą oczekiwać na moment wpuszczenia do pokoju. Opcja ta jest szczególnie przydatna podczas egzaminowania ustnego pojedynczych osób.  

Aby wprowadzić takie ustawienie, prowadzący powinien nacisnąć przycisk koła zębatego w panelu uczestnicy w pokoju BBB. 

Następnie w zakładce Polityka gości prowadzący będzie miał możliwość dokonania ustawień. 

Polityka gości

Dostępne opcje:

  • Zapytaj moderatora – jeżeli ta opcja zostanie wybrana, studenci próbujący wejść do pokoju trafią do poczekalni i będą oczekiwać na zatwierdzenie przez prowadzącego
  • Zawsze akceptuj – jest to domyślnie włączona opcja, która sprawia że student wchodzi do pokoju bez poczekalni
  • Zawsze odmawiaj – przy wyborze tej opcji student nie zostanie wpuszczony do pokoju

ustawienia

Jeżeli poczekalnia zostanie włączona (opcją zapytaj moderatora) – prowadzący w momencie dołączania studenta zobaczy poniższy widok (grafika poniżej).

W zakładce Oczekujący uczestnicy zobaczy on studentów czekających w poczekalni. Prowadzący może zaakceptować wpuszczenie do pokoju konkretnych studentów naciskając przy ich imieniu i nazwisku przycisk Akceptuj.  Może również odmówić dostępu poprzez wybór opcji Odrzuć.

Jeżeli ilość uczestników oczekujących w poczekalni jest większa, a prowadzący chciałby wpuścić do pokoju ich wszystkich jednym kliknięciem – może wybrać opcję Pozwól wszystkim

Pozwól wszystkim

Widok poczekalni z poziomu studenta, został zamieszczony w kolejnej zakładce o nazwie Powiadomienia

Powiadomienia

Powiadomienie o podniesieniu ręki

Student, który podnosi rękę, otrzyma komunikat Podniosłeś rękę,  wyświetlany przez kilka sekund na ekranie.

Aby zmienić status komunikatu – student może opuścić rękę
podnosi rękę

 

  • Gdy student zgłosi się do odpowiedzi – prowadzący zostanie o tym powiadomiony (tak jak na poniższej grafice). Prowadzący może ukryć komunikat naciskając przycisk Opuść ręce.

Opuść ręce


Powiadomienie o oczekiwaniu w poczekalni na wejście do spotkania dla studenta

Jeżeli prowadzący wprowadzi ustawienia poczekalni – do momentu kiedy ręcznie zatwierdzi możliwość wejścia – studentowi będzie się wyświetlał poniższy komunikat.

wyświetlał poniższy komunikat

 

Funkcja losowania uczestnika do odpowiedzi

Pod przyciskiem plusa jest dostępna nowa opcja losowego wyboru studenta z grupy, któremu przyznana zostanie rola prezentera

prezenter

Losowego wyboru można dokonać wśród osób posiadających rolę obserwujących (studentów) w wideospotkaniu.

Pytanie otwarte w ankiecie

W pokoju spotkań pojawił się nowy typ pytania – pytanie otwarte. Aby je wykorzystać prowadzący powinien nacisnąć ikonę plusa, a następnie wybrać opcję Rozpocznij ankietę

Rozpocznij ankietę

W polu Dodaj pytanie będzie możliwość wpisania pytania otwartego.

Aby pytanie utworzyło się poprawnie, należy również wybrać sposób w jaki studenci będą na nie odpowiadać. Dokonać można tego w sekcji Typy odpowiedzi (przyciskami np. tak/nie, prawda/fałsz, odpowiedź użytkownika). Jeżeli wybierzemy opcję Odpowiedź użytkownika będzie on miał możliwość wprowadzenia swojej własnej odpowiedzi. Aby pytanie się pojawiło w pokoju spotkań wystarczy wybrać przycisk Rozpocznij ankietę

wygląd pytania

Przykładowy wygląd pytania otwartego z możliwością wpisania przez studenta swojej własnej odpowiedzi znajduje się poniżej. 

Ankiety anonimowe

Aby ankieta była anonimowa, prowadzący podczas jej tworzenia powinien zaznaczyć opcję Ankieta anonimowa -> Wł

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania wypełniający ankietę otrzymają informację, że jest ona anonimowa. 

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

Zestaw prezentacji

Prowadzący, po wejściu do spotkania, może załadować do schowka nie tylko jedną prezentację, ale kilka którymi może zarządzać w trakcie spotkania (usuwać, przełączać, etc.). 

Aby to zrobić prowadzący powinien przejść do opcji Zarządzaj prezentacjami pod ikoną plusa. Istnieje tam możliwość załadowania prezentacji. 

załadowanie prezentacji

Po załadowaniu prezentacji i po ponownym naciśnięciu w ikonę plusa – będzie możliwość wybrania jednej z załadowanych wcześniej prezentacji. 

wyświetlanie prezentacji

Pobieranie prezentacji

Prowadzący może umożliwić studentom pobieranie prezentacji z okna BBB. W tym celu, w panelu dostępnym pod przyciskiem plusa Zarządzaj prezentacjami zaznacza odpowiednią opcję (patrz ilustracja poniżej).

zaznacza odpowiednią opcję

Po zapisaniu ustawień przez prowadzącego, student może z okna głównego pobrać prezentację.

okno główne

Przydatne informacje w panelu uczestników i na czacie publicznym

W panelu Uczestnicy istnieje możliwość wglądu czy dany uczestnik spotkania łączy się z telefonu komórkowego. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, prowadzący przy nazwisku studenta zobaczy komunikat Mobilne

Mobilne

Na czacie publicznym wprowadzono ulepszenie w postaci rozróżnienia wiadomości pisanych przez Moderatora (prowadzącego) oraz przez studentów.  Wiadomości prowadzącego będą pogrubione i łatwiej zauważalne. 

łatwiej zauważalne


Dodatkowe informacje:
Strona dostawcy oprogramowania »