Dostęp do usługi

Dostęp do usługi BigBlueButton w celu prowadzenia zdalnych zajęć, jest możliwy poprzez platformę Pegaz. 

Poniżej została przedstawiona procedura umożliwiająca wykorzystanie tego narzędzia do przeprowadzenia zdalnych zajęć.


Tworzenie pokoju spotkań

LINK DO PUNKTU LOGOWANIA NA PEGAZIE 

Po zalogowaniu się na platformę należy wejść do wybranego kursu, a następnie kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać Włącz tryb edycji.

Na stronie kursu, pierwszym krokiem jest skorzystanie z opcji Dodaj aktywność lub zasób. 

dodawanie_BBB


Następnie należy wybrać aktywność o nazwie BigBlueButton.

dodawanie_BBB 2


W polu Rodzaj wystąpienia domyślną opcją jest – pokój/aktywność z nagraniami. W sekcji Ustawienia ogólne musimy wskazać nazwę wirtualnego pokoju – jest to pole obligatoryjne.

dodawanie_BBB 3

w polu Opis można przekazać studentom dodatkowe informacje na temat pokoju spotkań.

dodawanie_BBB 4

Kolejną opcją jest możliwość skorzystania z nieobowiązkowego pola, które daje możliwość wpisania wiadomości powitalnej dla uczestników. Domyślnie zaznaczoną opcją jest także Poczekaj na moderatora.

dodawanie_BBB 5

 


W sekcji Uczestnicy wskazujemy kto będzie pełnić rolę Moderatora. Oznaczanie komu będzie przypisana rola Oglądający nie jest potrzebne, gdyż domyślnie będą to wszyscy studenci podpięci pod kurs na Pegazie.

dodawanie_BBB 6

W sekcji Harmonogram zajęć możemy ustawić okres czasu w którym pokój będzie dostępny.

dodawanie_BBB 7

Ostatnim etapem dodawania BigBlueButton jest kliknięcie przycisku Zapisz i wyświetl.


Po dodaniu, nazwa pokoju wyświetla się uczestnikom na stronie kursu.

dodawanie_BBB 7

 

Aby wejść do wirtualnego pokoju – student musi poczekać aż najpierw zrobi to prowadzący.


Jeżeli student do pokoju wejdzie przed rozpoczeciem spotkania przez prowadzącego – otrzyma on informację o konieczności oczekiwania na prowadzącego. Opcja ta jest domyślna i prowadzący może ją zmodyfikować.