Obsługa

Włączanie zezwolenia na transmisję z kamer studentom

UWAGA! Obecnie transmisja z kamer studentów jest zablokowana. Jednak prowadzący możeć studentom włączanie transmisji z ich kamer, jeśli wymaga tego specyfika zajęć.


ODBLOKOWANIE OBRAZU Z KAMERY DLA KONKRETNEGO STUDENTA:

W panelu UCZESTNICY po lewej stronie przy nazwisku studenta znajduje się opcja ODBLOKUJ.


ODBLOKOWANIE OBRAZU Z KAMERY dla CAŁEJ GRUPY STUDENTÓW

w panelu UCZESTNICY pod ikonką koła zębatego należy odznaczyć opcję ZABLOKUJ UCZESTNIKÓW.

Następnie w menu ustawień zaznaczyć STAN jako ODBLOKOWANE.

Konfiguracja mikrofonu i głośników

Pierwszym krokiem przed przejściem do naszego spotkania jest podłączenie do komputera (jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy) słuchawek, mikrofonu oraz kamerki internetowej. Jeśli chcemy uczestniczyć jedynie jako słuchacz, kamerka internetowa nie będzie nam potrzebna.

Poprzez kliknięcie przycisku Dołącz do sesji na osi czasu wybranego kursu dołączamy do wirtualnego pokoju.

dołącz do spotkania


Po przejściu do utworzonego zasobu BigBlueButton pojawi się okno w którym możemy wybrać czy chcemy używać mikrofonu (aktywnie uczestniczyć w rozmowie) czy pełnić jedynie rolę słuchacza.

Należy pamiętać  o konieczności udzielenia zezwolenie na dostęp do mikrofonu w wyskakującym oknie – w przypadku wyboru opcji z użyciem mikrofonu.

Uwaga – jeżeli została wybrana opcja z użyciem mikrofonu, odbędzie się krótki test głosu. Jeżeli słyszymy dźwięk dobrze w słuchawkach potwierdzamy klikając Tak.

Po dokonaniu wyboru opcji z mikrofonem należy zaakceptować poniższy komunikat.

W przypadku błędnej konfiguracji mikrofonu lub kamery, należy zmienić zapamiętane ustawienia z poziomu swojej przeglądarki. 

Wejście do wirtualnego pokoju

Po wejściu do wirtualnego pokoju wyświetli nam się okno główne.

Włączanie kamery oraz mikrofonu

Opcje ustawień kamery znajdują się w dolnym pasku. W tym miejscu wybieramy również odpowiednią – podłączoną do komputera kamerę. 

Włączanie mikrofonu znajduje się pod drugim przyciskiem od lewej strony – tak jak  na załączonym zdjęciu. Opcja ta jest włączana po wejściu do pokoju. Obok mamy również możliwość wyciszenia mikrofonu. 

Z poziomu panelu UCZESTNICY mamy dostęp do opcji:

Wycisz wszystkich uczestników

oraz

Wycisz wszystkich z wyjątkiem prelegentów 

Włączanie czatu

Czat możemy włączyć klikając po lewej stronie opcję Czat Publiczny.

Do pisania wiadomości na czacie służy pole Wyślij wiadomość do Czat Publiczny zlokalizowane na dole. Po wpisaniu wiadomości należy kliknąć niebieską strzałkę w celu jej wysłania. Pozostali uczestnicy spotkania znajdujący się w tym samym pokoju również mogą uczestniczyć w czacie. 

Miejsce oznaczone na poniższym zdjęciu numerem 1 to oś główna czatu. W tym miejscu wyświetla się konwersacja pisemna prowadzona przez uczestników.  Po lewej stronie natomiast  –  mamy podgląd listy uczestników obecnych aktualnie w pokoju. 

UWAGA: W przypadku problemów z mikrofonem u studenta – zaleca się aby student wykorzystywał do komunikacji czat publiczny w pokoju głównym BBB.

Wspólne notatki

Kliknięcie opcji wspólne notatki powoduje pojawienie się pola (przestrzeni do pisania) gdzie każdy z uczestników może coś zanotować, a następnie przy pomocy dostępnych powyżej opcji sformatować tekst. Jedną z dostępnych na pasku opcji jest mozliwość późniejszego pobrania notatek i zapisania ich do pliku np. w formacie notatnikowym .txt

Wyświetlanie listy uczestników

Lista uczestników jest domyślnie wyświetlana po lewej stronie panelu.

Korzystając z ikonki koła zębatego dostępnej w panelu UCZESTNICY mają możliwość pobrania listy uczestników w formacie tekstowym za pomocą opcji Zapisz listę uczestników. 

Tworzenie ankiet

Aby utworzyć ankietę należy kliknąć w niebieski przycisk zlokalizowany na dole strony i z rozwijalnej listy wybrać opcję Rozpocznij ankietę.

Po kliknięciu pojawią się różne możliwości wyboru – możemy skorzystać z opcji takich jak m.in. ankiety TAK/NIE,  PRAWDA FAŁSZ oraz  niestandardowej, gdzie sami ustalamy dostępne odpowiedzi.

Po opublikowaniu ankiety uczestnicy obecni w wirtualnym pokoju mogą wybierać dostępne opcje i głosować. Wynik zostanie nam wyświetlony w  postaci wykresu. 

Przesyłanie prezentacji

Prezentację możemy udostępnić za pomocą opcji Prześlij prezentację

 

Następnym krokiem jest wybór folderu w którym znajduje się prezentacja na naszym komputerze, a następnie kliknięcie opcji otwórz

Za pomocą poniższej opcji mamy możliwość zadecydowania czy prezentacja będzie dostępna dla uczestników do pobrania czy też nie

Ostatnim krokiem niezbędnym aby dodać prezentację jest kliknięcie przycisku Prześlij.

 

Następnie prezentacja pojawia się w oknie naszego wirtualnego pokoju. Może zostać wykorzystana podczas zajęć i każdy z uczestników może ją obserwować. 

W dolnej części ekranu znajdują się dodatkowe opcje jak: możliwość pobrania na pulpit, powiększenie na pełny ekran, przybliżenie, oddalenie, przełączanie slajdów. 

Udostępnianie zewnętrznych nagrań wideo i audio

W naszym pokoju możemy również udostępniać zewnętrzny film (np. z platformy Youtube) na określony czas dopóki sami nie przerwiemy udostępniania. 

Aby to zrobić należy skorzystać z niebieskiego plusa na dole strony, a następnie wybrać opcję Udostępnij zewnętrzny film.  W tym samym miejscu po prezentacji klikamy aby zakończyć udostępnianie filmu. 

Kolejnym krokiem jest wklejenie linku do filmu, który chcemy udostępnić podczas prezentacji. 

Po dodaniu filmu możemy zaprezentować jego fragmenty uczestnikom. 


Odtwarzanie przez prowadzącego pliku mp3/mp4 (z dźwiękiem) 

Istnieje możliwość odtwarzania w pokoju spotkań filmu mp4 z dźwiękiem. Aby tego dokonać należy:

  • Na stronie kursu na Pegazie utworzyć FOLDER poprzez opcję dodaj aktywnośc lub zasób
  • Umieścić w folderze plik mp4 
  • Po wejściu do folderu skopiować link (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na mp4 i zaznaczenie opcji Kopiuj adres linku 
  • W oknie Big Blue Button wybrać przycisk niebieskiego plusa na dole strony a następnie Udostępnij zewnętrzny film
  • Wkleić link skopiowany z Pegaza do pliku mp4

Po kliknięciu na napis „Odtwórz wideo, aby włączyć synchronizację multimediów” i wciśnięciu SPACJI na klawiaturze – film zostanie odtworzony

 

W przeglądarce Chrome studenci też muszą kliknąć na ten napis aby rozpocząć odtwarzanie

Aby zatrzymać odtwarzanie filmu należy ponownie kliknąć SPACJĘ.

 

UWAGA: W przeglądarce Mozilla Firefox dodatkowo pojawia się pasek przewijania i cofania oraz głośności co może ułatwić nawigację podczas odtwarzania filmu.


Podczas odtwarzania pliku mp3 w pokoju spotkań postępujemy analogicznie jak z plikiem mp4. Widok w przypadku odtwarzania pliku mp3 jest dostępny poniżej.

Udostępnianie ekranu

Abu udostepnić innym uczestnikom obecnym w pokoju ekran komputera, należy kliknąć przycisk oznaczony na poniższej rycinie numerem 1 (odpowiada on za udostępnianie ekranu). Kolejną czynnością jest wybór czy chcemy udostępnić cały ekran, wybrane okno aplikacji czy też kartę z przeglądarki internetowej. 


Po wyborze klikamy Udostępnij. 

 

Po udanym udostępnianiu ekranu, klikamy na dolnym pasku przycisk Zatrzymaj udostępnianie. 

Wirtualna tablica

Narzędzia rysowania znajdują się w rozsuwalnym menu po prawej stronie. Za ich pomocą możemy dodawać wszelkiego rodzaju notatki na naszej tablicy lub prezentacji w trakcie odbywających się zajęć, a także pisać tekst. Na koniec możemy wymazać notatki. 

Wśród dostępnych narzędzi znajdują się: tekst, linia, elipsa, trójkąt, prostokąt, ołówek oraz opcja włączania i wyłączania wspólnej tablicy

Aby przydzielić wyznaczonym osobom dostęp do wspólnej tablicy, po kliknięciu na ich imię i nazwisko na liście uczestników należy wybrać-> Daj dostęp do wspólnej tablicy

Tworzenie podgrup (breakout rooms)

Prowadzący


Aby utworzyć osobne pokoje w których studenci będą pracować w grupach podczas zajęć w pokoju spotkań BigBlueButton:

  • powinien kliknąć na ikonę koła zębatego w panelu Uczestnicy.

  • Następnie z rozwijalnej listy wybrać opcję Utwórz podgrupę.W nowym oknie należy zdefiniować:

• Liczbę tworzonych podgrup
• Czas pracy w podgrupach
• Metodę przydzielania studentów do podgrup (ręczną, automatyczną losową lub własny wybór uczestników)

Po dokonaniu wyboru ustawień aby utworzyć podgrupy wystarczy kliknąć w przycisk Utwórz.

Od tego momentu praca w grupach rozpoczyna się. Praca w podgrupie rozpoczyna się w nowej zakładce przeglądarki – okno głównego pokoju nie zamyka się, jedynie mikrofon zostaje wyciszony.


Prowadzący w głównym pokoju spotkań w panelu po lewej stronie widzi zakładkę Podgrupy, po włączeniu której może mieć wgląd listę podgrup oraz liczbę uczestników, którzy aktualnie w nim pracują. Prowadzący może również dołączać do podgrup i przeskakiwać między nimi.

Kończenie spotkania

Aby zakończyć spotkanie klikamy w rozsuwalnym menu po prawej stronie przycisk Zakończ spotkanie.

Następnie należy potwierdzić Tak aby zakończyć działającą sesję.