Egzaminy zdalne na Pegazie

Jednym ze sposobów egzaminowania przewidzianych w Zarządzeniu nr 41 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 29 kwietnia 2020 roku jest skorzystanie z technologii oferowanych przez platformę e-learningową Pegaz.


 

Platforma Pegaz (wraz z systemem BigBlueButton)  pozwala zorganizować następujące typy egzaminów:

 

Na potrzeby egzaminów zostanie udostępniona specjalna, egzaminacyjna wersja Pegaza (zwana dalej Pegaz-egzaminy), dysponująca większą wydajnością oraz usprawnieniami pod kątem wygody przeprowadzania egzaminu.

Kursy na platformach Pegaz i Pegaz-egzaminy tworzone są automatycznie na podstawie danych z systemu USOS, co zapewnia przypisanie studentów do właściwych grup.