Egzaminy zdalne na Pegazie (z wykorzystaniem systemu do komunikacji synchronicznej BBB)

ilustracjaZgodnie z aktualnym stanem prawnym wciąż można przeprowadzać egzaminy zdalne na platformie Pegaz-Egzaminy – zobacz więcej (podstawy formalnoprawne).


Platforma Pegaz (wraz z systemem do komunikacji synchronicznej BigBlueButton)  pozwala zorganizować następujące typy egzaminów:

Na potrzeby egzaminów zostanie udostępniona specjalna, egzaminacyjna wersja Pegaza (zwana dalej Pegaz-Egzaminy), dysponująca większą wydajnością oraz usprawnieniami pod kątem wygody przeprowadzania egzaminu. Kursy na platformach Pegaz i Pegaz-Egzaminy tworzone są automatycznie na podstawie danych z systemu USOS, co zapewnia przypisanie studentów do właściwych grup.


INFORMACJA
Według Centrum Wsparcia Dydaktyki w ramach obowiązujących przepisów: Art. 76a. – [Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej] – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. egzaminy nie mogą być nagrywane.