Egzaminy zdalne na Pegazie (z wykorzystaniem systemu do komunikacji synchronicznej BBB)

ilustracjaJednym ze sposobów egzaminowania przewidzianych w Zarządzeniu nr 131 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 17 listopada 2020 roku jest skorzystanie z technologii oferowanych przez platformę e-learningową Pegaz.


Platforma Pegaz (wraz z systemem do komunikacji synchronicznej BigBlueButton)  pozwala zorganizować następujące typy egzaminów:
Na potrzeby egzaminów zostanie udostępniona specjalna, egzaminacyjna wersja Pegaza (zwana dalej Pegaz-Egzaminy), dysponująca większą wydajnością oraz usprawnieniami pod kątem wygody przeprowadzania egzaminu. Kursy na platformach Pegaz i Pegaz-Egzaminy tworzone są automatycznie na podstawie danych z systemu USOS, co zapewnia przypisanie studentów do właściwych grup.
INFORMACJA
Według Centrum Wsparcia Dydaktyki w ramach obowiązujących przepisów: Art. 76a. – [Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej] – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. egzaminy nie mogą być nagrywane.