Egzamin pisemny

W przypadku egzaminu pisemnego można zastosować aktywność do przesyłania i oceniania plików, czyli tzw. Zadanie. Podobnie jak w przypadku testów, Zadanie daje możliwość ustawienia widełek czasowych na wykonanie zadania. Zadanie jest przesyłane przez studentów w dowolnym typie pliku. Prowadzący może ocenić zadanie na następujący sposób:

 • w skali ocen uniwersyteckich (ndst-bdb) lub w skali punktowej,
 • opcjonalnie wystawić ocenę opisową,
 • opcjonalnie odesłać studentowi jego pracę z naniesionymi uwagami (np. mechanizm adnotacji PDF).

Zalecany monitoring
W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący może zorganizować monitoring zachowania studentów podczas egzaminu. Służy do tego system wideokonferencyjny BigBlueButton.
Do monitorowania egzaminu testowego lub pisemnego na platformie zdalnego nauczania można wykorzystać również MS Teams.
Zobacz więcej: Monitoring a proctoring

Przebieg egzaminu pisemnego

Przybliżony przebieg egzaminu pisemnego wygląda następująco:
Prowadzący

 1. Prowadzący wchodzi na stronę https://pegaz.uj.edu.pl.
 2. Użytkownik decyduje czy chce przejść do strefy egzaminacyjnej czy strefy nauczania.
 3. Następuje przekierowanie do Centralnego Punktu Logowania UJ.
 4. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na stronę z listą kursów, na które został zapisany w USOS.
 5. Po wyborze kursu może rozpocząć przygotowywanie, przeprowadzanie lub ocenianie egzaminu.

Student

 1. Klika na link do egzaminu otrzymany od prowadzącego.
 2. Następuje przekierowanie do Centralnego Punktu Logowania UJ w celu weryfikacji tożsamości i zalogowania do platformy.
 3. Student przystępuje do egzaminu lub sprawdza wyniki.

Uwaga: Student nie posiadając linku od prowadzącego ma możliwość wejścia do egzaminu tą samą ścieżką co opisana dla prowadzącego.