Egzamin testowy

Platforma Pegaz (z systemem do komunikacji synchronicznej BBB)

posiada rozbudowany moduł do tworzenia testów (tzw. Quiz). Jego najważniejsze cechy to:

 • Zabezpieczenia przed nieuczciwością studentów:
  • losowanie pytań z obszernej bazy,
  • mieszanie kolejności pytań i odpowiedzi,
  • możliwość zablokowania powrotu do poprzednich pytań,
  • możliwość obserwacji zachowania studentów przy pomocy kamery.
 • Forma egzaminu:
  • automatyczne sprawdzanie odpowiedzi,
  • zróżnicowane typy pytań,
  • możliwość stosowania multimediów (zdjęcie, filmy, nagrania audio),
  • opcjonalna rozbudowana informacja zwrotna komentująca wybory studentów.
 • Organizacja egzaminu:
  • dokładna kontrola czasu poświęconego na test,
  • dokumentacja przebiegu egzaminu,
  • baza pytań może być wykorzystana w wielu kursach,
  • możliwość tworzenia bazy pytań przez wielu prowadzących,
  • precyzyjna kontrola nad tym, kto podchodzi do egzaminu,
  • indywidualne warunki podejścia do egzaminu.

Baza pytań do egzaminu może być tworzona przez wiele osób prowadzących dany przedmiot, a następnie kopiowana do kursów, w których odbywają się egzaminy.

Cechą charakterystyczną platform Pegaz oraz Pegaz-Egzaminy jest możliwość stworzenia bazy pytań, składającej się z wielokrotnie większej liczby pytań, niż ma być wyświetlone każdemu studentowi na egzaminie. Konkretne pytania dla każdego studenta zostaną wylosowane, więc każdy student otrzyma trochę inny zestaw pytań. Dzięki możliwości podziału bazy pytań na wielostopniowe kategorie możemy zapewnić, że studenci otrzymają pytania dotyczące podobnych zagadnień i o zbliżonym poziomie trudności.

Przykład losowania z bazy pytań o dwóch poziomach kategorii (poziom I – temat, poziom II – poziom trudności):

 • Temat 1
  • Łatwe – losowanie 4 z 10 pytań
  • Trudne – losowanie 6 z 10 pytań
 • Temat 2
  • Łatwe – losowanie 2 z 6 pytań
  • Trudne – losowanie 4 z 8 pytań

Zalecany monitoring
W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący może zorganizować monitoring zachowania studentów podczas egzaminu. Służy do tego system wideokonferencyjny BigBlueButton.
Do monitorowania egzaminu testowego lub pisemnego na platformie zdalnego nauczania można wykorzystać również MS Teams.
Zobacz więcej: Monitoring a proctoring

Przebieg egzaminu testowego

Przybliżony przebieg egzaminu testowego wygląda następująco:

Prowadzący

 1. Prowadzący wchodzi na stronę https://pegaz.uj.edu.pl.
 2. Użytkownik decyduje czy chce przejść do strefy egzaminacyjnej czy strefy nauczania.
 3. Następuje przekierowanie do Centralnego Punktu Logowania UJ.
 4. Po zalogowaniu użytkownik kierowany jest na stronę z listą kursów, na które został zapisany w USOS.
 5. Po wyborze kursu może rozpocząć przygotowywanie, przeprowadzanie lub ocenianie egzaminu.

Student

 1. Klika na link do egzaminu otrzymany od prowadzącego.
 2. Następuję przekierowanie do Centralnego Punktu Logowania UJ w celu weryfikacji tożsamości i zalogowanie do platformy.
 3. Student przystępuje do egzaminu lub sprawdza wyniki.

Uwaga: Student nie posiadając linku od prowadzącego ma możliwość wejścia do egzaminu tą samą ścieżka co opisana dla prowadzącego.