Egzamin testowy – przygotowanie i przeprowadzenie

Wstęp

Platforma Pegaz-Egzaminy umożliwia przeprowadzenie egzaminów w postaci testu.

Egzaminy testowe zamieszcza się w kursach, które są generowane na podstawie danych o zapisach do grup z USOS, dzięki czemu nie trzeba zapisywać uczestników – wszyscy są od razu zapisani do odpowiednich zajęć.

Egzamin testowy na platformie Pegaz-Egzaminy cechuje m.in.:

  • Automatyczne sprawdzanie i ocenianie testu
  • Mieszanie kolejności pytań i odpowiedzi
  • Losowanie pytań z obszernej bazy podzielonej na kategorie (pule pytań)
  • Zablokowanie możliwości powrotu do poprzednich pytań
  • Limit czasu na test
  • Zastosowanie różnorodnych typów pytań

Testy egzaminacyjne można tworzyć dwiema metodami:

  • Test bez losowania – polega na dodaniu do kursu nowego testu (quizu), a następnie dodaniu pytań bezpośrednio do testu. Opracowanie testów tą metodą jest szybsze, ale nie można wtedy zastosować losowania pytań.
  • Test z losowaniem – polega na utworzeniu bazy pytań podzielonej na kategorie, a następnie utworzeniu testu i wskazaniu, które z pytań mają się znaleźć w teście. Baza pytań pozwala na wygodne tworzenie pytań w wiele osób, przygotowanie obszernej bazy pytań do różnych testów oraz, co najważniejsze z punktu widzenia testu egzaminacyjnego – na losowanie pytań z poszczególnych kategorii.