Test bez losowania

Jest to najprostsza metoda przygotowania testu egzaminacyjnego. Polega na utworzeniu testu egzaminacyjnego i dodaniu do niego pytań. Jej ograniczeniem jest brak możliwości losowania pytań z kategorii.

Dodanie testu i ustawienie terminów

Na początek trzeba utworzyć nowy test. Aby to zrobić, należy przejść do odpowiedniego kursu.

Następnie należy kliknąć Opcje (ikona koła zębatego) (1) i wybrać Włącz tryb edycji (2).

Włącz tryb edycji

Kolejny krok to dodanie do kursu modułu Egzaminu testowego (jest to pod względem funkcji ten sam moduł co moduł Test (quiz) na Pegazie, tylko domyślna konfiguracja jest ustawiona pod egzaminy. Aby go dodać, należy kliknąć przycisk Dodaj (1), a następnie wybrać Egzamin testowy (2) i potwierdzić klikając Dodaj (3).

Egzamin testowy dodaj

Następnie pojawi się panel konfiguracji egzaminu testowego. Jest to test, którego ustawienia domyślne są zoptymalizowane pod kątem egzaminu.

W nowym egzaminie testowym należy ustawić Nazwę, Opis i Czas (czyli terminy).

Nazwę, Opis i Czas

Nazwa – jest wyświetlana na stronie głównej kursu jako ‘tytuł’ egzaminu.

Opis – to miejsce na opisanie egzaminu, m.in. jego zasad.

opis

Otwórz test – Od tego momentu będzie można zacząć rozwiązywać egzamin. UWAGA! Jeśli ten termin nie będzie zaznaczony, a test nie będzie ukryty, studenci będą mogli zacząć swoje podejście od razu po publikacji testu.

Zamknij test – W tym momencie zostanie studentom odebrany dostęp do testu. Rozpoczęte podejścia studentów będą w tym momencie automatycznie zakończone.

Limit czasu – dokładny limit czasowy dla egzaminu.

W przykładzie na powyższym obrazku ustawienia powodują, że:

  • Studenci mogą zacząć podejścia 17 czerwca o godz. 12:00.
  • Studenci muszą zakończyć podejścia 17 czerwca do godz. 14:00.
  • Indywidualny limit czasu daje 90 minut na podejście.

Oznacza to, że:

  • Jeśli ktoś zacznie test o 12:00, skończy go o 13:30, a jeśli zacznie o 12:05 to skończy o 13:35 (decyduje limit czasu).
  • Jeśli ktoś zacznie test o 12:35, to skończy go o 14:00 (decyduje termin zamknięcia), czyli student będzie miał 85 minut na podejście.

Można ustawić tylko termin otwarcia testu i jego zamknięcia (np. odstępie 90 minut). Wtedy studenci, którzy się minimalnie spóźnią (np. na skutek jakichkolwiek problemów), będą mieli mniej czasu.

Można też ustawić termin otwarcia i zamknięcia testu na więcej niż 90 minut, a limit czasu na 90 minut. Wtedy studenci, którzy się spóźnią będą mieli 90 minut na podejście, o ile oczywiście ich spóźnienie nie było zbyt długie, tzn. spóźnienie i limit czasu nie są dłuższe niż widełki czasowe pomiędzy otwarciem i zamknięciem testu.

Edycję należy zakończyć klikając na dole strony Zapisz i wyświetl.

Zapisz i wyświetl
Dodanie pytania do testu

Aby dodać pytania do testu, należy najpierw przejść do panelu zarządzania pytaniami. Aby to zrobić należy w egzaminie testowym kliknąć Opcje (ikona koła zębatego) (1), a następnie wybrać Edytuj zawartość testu (2).

Edytuj zawartość testu

Następnie należy kliknąć Dodaj (1) i wybrać Dodaj pytanie (2).

Dodaj pytanie

Następnie należy wybrać pytanie z listy, np. Wybór wielokrotny (1) i zatwierdzić klikając Dodaj (2).

Dodaj zawartość
Pytanie wielokrotnego wyboru

Przykładowe pytanie typu Wybór wielokrotny:

Wybór wielokrotny

Po wybraniu z listy dostępnych pytań pytania Wybór wielokrotny, należy w panelu konfiguracji pytania wypełnić następujące opcje:

Wybór wielokrotny

Nazwa pytania – jest to nazwa widoczna na liście pytań w teście. Jest widoczna tylko i wyłącznie dla prowadzącego i ma charakter informacyjny. Student nigdy jej nie zobaczy (dlatego pytanie może się nazywać np. Pytanie o pojęcie X).

Treść pytania – jest to właściwa treść pytania, tzw. korzeń pytania. W korzeniu może pojawić się tekst, ale można też zastosować multimedia (np. zdjęcie).

Następnie w obszarze Odpowiedzi należy wypełnić listę odpowiedzi.

wypełnić listę odpowiedzi

Wybór – tzn. pola Wybór 1, Wybór 2, itd. – są to kolejne odpowiedzi. Puste pola Wybór zostaną zignorowane (nie trzeba wykorzystać domyślnych 4 pól oraz można dodać kolejne klikając Pola na 3 więcej odpowiedzi).

Ocena – dla odpowiedzi poprawnej należy wybrać 100%, dla pozostałych Żaden.

Na koniec należy zatwierdzić klikając Zapisz zmiany na dole strony.

Zapisz zmiany
Ustawienie punktacji

Po dodaniu pytań trzeba ustawić sumaryczną punktację za egzamin.

Łączna punktacja – jest to suma punktów za poszczególne pytania.

Maksymalna ocena – jest to maksymalna ocena do zdobycia w teście, która wyświetli się studentowi w podsumowaniu. Jeśli jest ona różna od Łącznej punktacji, wtedy liczba punktów do zdobycia za test zostanie przeskalowana do tej wartości. Np. jeśli łączna punktacja wynosi 50, ale ustawimy maksymalną ocenę jako 30, wtedy studenci, którzy odpowiedzą 50/50 pytań dostaną 30 punktów, ci co 25/50 dostaną 15 punktów, ci z 5/50 dostaną 3 punkty.

Sugerujemy, żeby ustawić Maksymalną ocenę (1) tak, żeby była równa Łącznej punktacji, a następnie klikając Zapisz (2). Dzięki temu punktacja jest klarowna dla studentów.

Maksymalną ocenę
Losowa kolejność pytań

Aby kolejność pytań w teście była wymieszana, należy w panelu Edytuj zawartość testu zaznaczyć Zmień kolejność pytań.

zmień kolejność pytań
Przeglądanie wyników

Aby sprawdzić wyniki należy wejść do danego egzaminu testowego, a następnie kliknąć Opcje (ikona koła zębatego) (1), a następnie wybrać Wyniki (2).

Wyniki

Pojawi się tabela wyników dla każdego studenta. Kliknięcie Przegląd podejścia przy imieniu i nazwisku studenta pozwoli zobaczyć dokładne odpowiedzi na pytania.

Publikacja wyników studentom

Domyślnie studenci po zakończeniu testu widzą tylko punkty, które otrzymali. Ich odpowiedzi oraz informacja o tym, czy są poprawne jest ukryta.

Po zakończeniu podejścia we wszystkich grupach egzaminacyjnych można pokazać studentom ich wyniki (zobaczą to co widzi prowadzący w przeglądzie podejścia indywidualnego studenta).

Aby to zrobić, należy po wejściu do egzaminu testowego kliknąć Opcje (ikona koła zębatego) (1), a następnie wybrać Edytuj ustawienia (2).

Edytuj ustawienia

Następnie należy w Opcjach przeglądu zaznaczyć wszystkie opcje w kolumnie Po zamknięciu quizu.

Po zamknięciu quizu

Edycję należy zakończyć klikając na dole strony Zapisz i wyświetl.

Zapisz i wyświetl
Sprawdzenie testu

Aby sprawdzić, jak wygląda test z perspektywy studenta należy po wejściu do egzaminu testowego wybrać Opcje (ikona koła zębatego) (1), a następnie kliknąć Podgląd (2).

Podgląd