Więcej o testach

Kopiowanie z Pegaza na Pegaz-Egzaminy

Opis procedury

 • Krok 1 – przygotowanie kopii zapasowej na platformie źródłowej (Pegaz).
 • Krok 2 – odtworzenie kursu z kopii zapasowej do kursu docelowego na nowej platformie (Pegaz-Egzaminy).

Krok 1 - przygotowanie kopii zapasowej

 1. Wejść do kursu źródłowego (na platformie Pegaz).
 2. Przejść do Administracja >> Administracja kursem >> Kopia zapasowa.
 3. Upewnić się, że na liście pozostanie tylko Uwzględnij aktywności i Uwzględnij bank pytań.
 4. Kliknąć Następny.
 5. Wybrać elementy do skopiowania – w przypadku egzaminów wystarczą same testy (UWAGA! Przynajmniej jeden test zawierający chociaż jedno pytanie musi się znaleźć w kopii zapasowej, żeby doszło do skopiowania całego banku pytań).
 6. Kliknąć Następny, a następnie Wykonaj kopię zapasową.
 7. Pobrać plik kopii zapasowej i zapisać go na dysk (opcja Pobierz na liście kopii zapasowych).

Krok 2 - odtworzenie kursu z kopii zapasowej do kursu docelowego

 1. Wejść do kursu docelowego (na platformie Pegaz-Egzaminy).
 2. Przejść do Administracja >> Administracja kursem >> Odtwórz.
 3. Przesłać plik klikając Wybierz plik… lub przeciągnąć go w odpowiednie pole, a następnie kliknąć Odtwórz.
 4. Kliknąć Kontynuuj.
 5. Upewnić się, że jest wybrana opcja Scalanie kopii zapasowej kursu do tego / z tym kursem i kliknąć Kontynuuj.
 6. Klikać Następny (2 ekrany), a następnie kliknąć Wykonaj przywracanie. Kurs zostanie odtworzony.

——————————————————————————————————–

Kopiowanie w obrębie platformy Pegaz-Egzaminy

Procedura importu materiałów z kursu do kursu w obrębie platformy Pegaz-Egzaminy. Procedura musi być wykonana z konta nauczyciela (osoba musi mieć uprawnienia prowadzącego do kursu docelowego, jak i kursów źródłowych).

Import materiałów:

 1. Wejść do kursu docelowego.
 2. Kliknąć ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybrać Import.
 3. Wybrać kurs z listy. W przypadku wielu kursów należy skorzystać z wyszukiwania. Gdy poszukiwany kurs zostanie znaleziony, należy go zaznaczyć i kliknąć Kontynuuj.
 4. Następnie należy kliknąć Następny.
 5. W kolejnym etapie trzeba zaznaczyć, jakie elementy są kopiowane (domyślnie wszystkie) i kliknąć Następny. (UWAGA! Przynajmniej jeden test zawierający chociaż jedno pytanie musi się znaleźć w kopii zapasowej, żeby doszło do skopiowania całego banku pytań)
 6. W kolejnym etapie należy kliknąć Wykonaj import. Zależnie od zawartości kursu źródłowego, import trwa od kilku sekund do kilku minut.

——————————————————————————————————–

Zalecane ustawienia testu

Domyślnie wszystkie nowo tworzone egzaminy testowe na platformie Pegaz-Egzaminy będą miały wprowadzone ustawienia zalecane. Natomiast w przypadku testów importowanych z Pegaza należy upewnić się, że ustawienia zostały zmienione.

Opis – w opisie sugerujemy, żeby dokładnie opisać zasady egzaminu, m.in. ile zajmie czasu, czy zablokowana jest możliwość powrotu do poprzednich pytań, ile jest pytań, czy są tak samo punktowane, ile punktów jest wymagane na daną ocenę, itp.


Próg zaliczeniowy – pełni on tylko funkcję informacyjną. Sugerujemy ustawić wartość na 0, wtedy nie będzie brany pod uwagę.

Dostępne podejścia – w egzaminach testowych należy wybrać 1.


Nowa strona – sugerujemy ustawić wartość Każde pytanie, tzn. każde pytanie będzie na oddzielnej stronie. Dzięki temu co pytanie dojdzie do zapisu podejścia studenta, co umożliwi powrót do testu, gdyby miał krótką przerwę na skutek awarii.

Metoda nawigacji – sugerujemy ustawienie Bez możliwości powrotu (na Pegazie nazywa się to ustawienie Sekwencyjna metoda nawigacji). Ustawienie powoduje, że studenci nie mogą wracać do poprzednich pytań.


Zmień kolejność wewnątrz pytania – sugerujemy wybranie Tak, aby kolejność odpowiedzi była mieszana. Ustawienie nie dotyczy pytań, w których w panelu edycji zablokowaliśmy możliwość mieszania pytań, np. dla pytań z odpowiedzią ‘żaden z powyższych’.

Jak zachowują się pytania – metoda Opóźniona informacja zwrotna zapewni właściwy tryb sprawdzania pytań.


Opcje przeglądu – sugerujemy zostawić tylko Punkty, dzięki czemu studenci nie zobaczą pełnej listy odpowiedzi i tego, co było poprawnie. Po zakończeniu podejścia wszystkich grup egzaminacyjnych ostatnia kolumna powinna zostać wypełniona przez prowadzącego, aby studenci mieli dostęp do pełnych informacji o swoim podejściu.