Więcej o testach

Zalecane ustawienia testu

Domyślnie wszystkie nowo tworzone egzaminy testowe na platformie Pegaz-Egzaminy będą miały wprowadzone ustawienia zalecane. Natomiast w przypadku testów importowanych z Pegaza należy upewnić się, że ustawienia zostały zmienione.

Opis – w opisie sugerujemy, żeby dokładnie opisać zasady egzaminu, m.in. ile zajmie czasu, czy zablokowana jest możliwość powrotu do poprzednich pytań, ile jest pytań, czy są tak samo punktowane, ile punktów jest wymagane na daną ocenę, itp.

Opis

Próg zaliczeniowy – pełni on tylko funkcję informacyjną. Sugerujemy ustawić wartość na 0, wtedy nie będzie brany pod uwagę.

Dostępne podejścia – w egzaminach testowych należy wybrać 1.

Dostępne podejścia

Nowa strona – sugerujemy ustawić wartość Każde pytanie, tzn. każde pytanie będzie na oddzielnej stronie. Dzięki temu co pytanie dojdzie do zapisu podejścia studenta, co umożliwi powrót do testu, gdyby miał krótką przerwę na skutek awarii.

Metoda nawigacji – sugerujemy ustawienie Bez możliwości powrotu (na Pegazie nazywa się to ustawienie Sekwencyjna metoda nawigacji). Ustawienie powoduje, że studenci nie mogą wracać do poprzednich pytań.

Sekwencyjna

Zmień kolejność wewnątrz pytania – sugerujemy wybranie Tak, aby kolejność odpowiedzi była mieszana. Ustawienie nie dotyczy pytań, w których w panelu edycji zablokowaliśmy możliwość mieszania pytań, np. dla pytań z odpowiedzią ‘żaden z powyższych’.

Jak zachowują się pytania – metoda Opóźniona informacja zwrotna zapewni właściwy tryb sprawdzania pytań.

Jak zachowują się pytania

Opcje przeglądu – sugerujemy zostawić tylko Punkty, dzięki czemu studenci nie zobaczą pełnej listy odpowiedzi i tego, co było poprawnie. Po zakończeniu podejścia wszystkich grup egzaminacyjnych ostatnia kolumna powinna zostać wypełniona przez prowadzącego, aby studenci mieli dostęp do pełnych informacji o swoim podejściu.

pełnych informacji o swoim podejściu

 
Wydłużenie czasu pisania egzaminu przez studenta
Podgląd testu

Po wejściu do testu, prowadzący ma możliwość dokonania próbnego podejścia celem sprawdzenia poprawności działania testu, którego rezultat nie zapisze się na liście wyników. Aby to zrobić, pod ikoną koła zębatego może wybrać opcję Podgląd

Podgląd