Egzamin ustny

Egzamin ustny może zostać przeprowadzony na Pegazie z pomocą systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton. Zależnie od potrzeb, można przeprowadzić egzamin z pojedynczymi studentami lub z kilkoma studentami jednocześnie przy wykorzystaniu egzaminacyjnych pokoi wideokonferencyjnych.

Narzędzia platformy pozwalają w łatwy sposób zarządzać dostępem studentów do pokoju egzaminacyjnego – zarówno pojedynczych studentów jak i grupowo.

Przeprowadzenie egzaminu ustnego

Egzamin przeprowadzany w pokoju systemu BigBlueButton zainstalowanego na serwerach UJ.
Maksymalna liczba jednocześnie egzaminowanych osób to 25.

Przygotowanie egzaminu


Egzaminowanie osobno każdego studenta

 1. Prowadzący dodaje moduł Głosowanie do zapisu studentów na konkretne godziny egzaminowania.
 2. Prowadzący informuje w wiadomościach indywidualnych do studentów lub za pośrednictwem forum ogłoszeń o rozpoczęciu zapisów na terminy egzaminowania.
 3. Prowadzący dodaje pokój egzaminacyjny i ukrywa go przed studentami do czasu egzaminu.
 4. Prowadzący dodaje czat, za pośrednictwem którego będzie kontaktował się z osobami oczekującymi na egzamin.

Egzaminowanie grupami

 1. Prowadzący dodaje pokój egzaminacyjny i ukrywa go przed studentami do czasu egzaminu.
 2. Prowadzący dodaje czat, za pośrednictwem którego będzie kontaktował się z osobami oczekującymi na egzamin.
 3. Prowadzący tworzy grupy egzaminacyjne do których studenci mogą się zapisywać samodzielnie.
 4. Prowadzący informuje w wiadomościach indywidualnych do studentów lub za pośrednictwem forum ogłoszeń o rozpoczęciu zapisów do grup egzaminacyjnych.

Przebieg egzaminu

Egzaminowanie osobno każdego studenta

 1. Prowadzący odkrywa przed studentami pokój egzaminacyjny i wybiera z listy uczestników studenta, który ma mieć prawo dołączenia do spotkania.
 2. Prowadzący informuje na czacie która osoba może dołączyć do pokoju egzaminacyjnego.
 3. Po zakończeniu egzaminowania jednego studenta prowadzący kończy spotkanie i ustawia prawo dostępu do spotkania dla kolejnego studenta.

Egzaminowanie grupami

 1. Prowadzący odkrywa przed studentami pokój egzaminacyjny i wybiera z listy grup uczestników grupę która ma mieć prawo dołączenia do spotkania.
 2. Prowadzący informuje na czacie która grupa może dołączyć do pokoju egzaminacyjnego.
 3. Po zakończeniu egzaminowania grupy studentów prowadzący kończy spotkanie i ustawia prawo dostępu do spotkania dla kolejnej grupy.