Konfiguracja

Strona główna egzaminu posiada dwa tryby pracy:

 • prezentacja treści – tryb domyślnie włączony
 • Tryb edycji dostępny tylko dla prowadzącego

Włącz Tryb edycji aby dodać Pokój Egzaminacyjny, Czat itp.
Po włączeniu Trybu edycji po prawej stronie pojawi się przyciski Dodaj.

Trybu edycji

Założenie Pokoju Egzaminacyjnego

Kliknij na przycisk Dodaj i wybierz Pokój Egzaminacyjny aby na stronie głównej egzaminu udostępnić przycisk kierujący do pokoju spotkań wideo.

Dodaj
Pokój Egzaminacyjny

Po dodaniu Pokoju Egzaminacyjnego:

  1. nadaj mu nazwę
  2. zdecyduj kto ma mieć prawo uczestnictwa w spotkaniu egzaminacyjnym:
   • pozostaw ustawienia domyślne (Wszyscy uczestnicy są zapisani jako Oglądający) aby do spotkania egzaminacyjnego mieli jednocześnie dostęp wszyscy studenci.
   • usuń pozycję Wszyscy uczestnicy są zapisani jako Oglądający jeżeli zamierzasz egzaminować studentów pojedynczo

Wszyscy uczestnicy są zapisani jako Oglądający

  1. Napisz na forum Ogłoszenia informację o terminie egzaminu. Informacja ta zostanie również przesłana mailowo do wszystkich studentów zapisanych na egzamin.

Ogłoszenia

UWAGA!

 1. Spotkanie egzaminacyjne może rozpocząć tylko egzaminator.
 2. Podczas egzaminowania pojedynczo – przed zaproszeniem studenta na spotkanie egzaminacyjne:
  • wejdź w ustawienia Pokoju Egzaminacyjnego
  • w sekcji Uczestnicy w polu Dodaj uczestnika wybierz Użytkownik, konkretną osobę i kliknij Dodaj
  • podczas egzaminowania kolejnej osoby powtórz tą czynność
Zarządzanie przebiegiem egzaminu

Kliknij na przycisk Dodaj i wybierz Czat aby na stronie głównej egzaminu udostępnić przycisk kierujący do czatu na którym będziesz mógł w dniu egzaminu:

 1. informować studentów kto następny w kolejności powinien dołączyć do spotkania egzaminacyjnego
 2. informować studentów o zmianach organizacyjnych w trakcie egzaminu

informować studentów o zmianach organizacyjnych w trakcie egzaminu

Zapisy na godziny egzaminowania

Kliknij na przycisk Dodaj i wybierz Zapisy na terminy(głosowanie) aby na stronie głównej egzaminu udostępnić studentom przycisk który pozwoli im zapisać się na zdefiniowane przez Ciebie godziny egzaminowania.

Zapisy na terminy
Po dodaniu Zapisów na terminy:

  1. nadaj nazwę głosowaniu
  2. w sekcji Opcje:
   • pole Ogranicz liczbę możliwych głosów ustaw na Tak
   • wprowadź dostępne terminy/godziny egzaminowania
   • dla każdego terminu pole Ogranicz ustaw na 1 co będzie oznaczało, że tylko jeden student może wybrać dany termin/godzinę

Ogranicz liczbę możliwych głosów

Egzaminowanie grupami
 1. Zdefiniuj grupy:
   • wejdź na podstronę Uczestnicy (menu boczne po lewej stronie)

  Uczestnicy

   • kliknij na koło zębate w prawym górnym rogu strony i wybierz Grupy

  Grupy

   • kliknij na przycisk Utwórz grupę

  Utwórz grupę

 2. Dodaj przycisk Wybór Grupy na stronie głównej kursu. Student klikając na ten przycisk będzie mógł zapisać się do jednej z grup egzaminacyjnych.
  • przejdź na stronę główną egzaminu
  • upewnij się, że włączony jest Tryb edycji kursu
  • kliknij na przycisk Dodaj i wybierz Wybór grupy

  Wybór grupy

 3. Napisz na forum Ogłoszenia informację o możliwości zapisywania się do grup egzaminacyjnych. Informacja ta zostanie również przesłana mailowo do wszystkich studentów zapisanych na egzamin.
 4. Załóż oddzielny Pokój Egzaminacyjny dla każdej z grup:
  • przejdź na stronę główną egzaminu
  • kliknij na przycisk Dodaj i wybierz Pokój Egzaminacyjny
  • wprowadź nazwę pokoju i pozostaw ustawienia domyślne
  • w sekcji Ogranicz dostęp wybierz przycisk Grupa i z listy jedną z wcześniej zdefiniowanych przez siebie grup

  Ogranicz dostęp

UWAGA !
Po zakończeniu egzaminowania jednej grupy pamiętaj aby wylogować się ze spotkania egzaminacyjnego lub je zakończyć w przeciwnym razie nie będziesz mógł rozpocząć spotkania egzaminacyjnego z kolejną grupą studentów.