Monitoring

Monitoring proponowany przez nas na platformie Pegaz działa w trochę inny sposób niż tzw. proctoring (w rozumieniu anglosaskim). Nie jest przesyłany pojedynczy dźwięk i obraz z kamery internetowej  każdego studenta z osobna, który w trakcie lub po egzaminie jest analizowany przez specjalistów.

Proponowany przez nas monitoring nie wiąże się z bardzo dużymi kosztami proctoringu. Egzaminator widzi na ekranie swojego komputera zbiorczy obraz. Student w trakcie egzaminu wchodzi do specjalnego pokoju wideokonferencyjnego BigBlueButton. Przesyła obraz z kamery (może również dźwięk). Prowadzący może oglądać na żywo 25 osób w pokoju BBB na podglądzie zbiorczym, a w razie potrzeby może powiększać obraz konkretnej osoby.

UWAGA!
W jednym spotkaniu BBB monitorującym egzamin na platformie Pegaz/Pegaz-Egzaminy maksymalnie może brać udział 26 osób. W przypadku monitoringu egzaminu dla większej niż 25 liczby studentów należy podzielić uczestników na grupy, dla każdej grupy utworzyć oddzielny pokój BBB, a następnie korzystając z ograniczeń dostępu  przypisać po jednej grupie do każdego pokoju.

W spotkaniu egzaminacyjnym BigBlueButton

  • studenci mogą nie widzieć się wzajemnie (możliwe ukrycie obrazu z kamer i listy uczestników)
  • można zablokować dostęp studentów do czatu prywatnego
  • egzaminator może kontaktować się z wybranym studentem na czacie prywatnym

Możliwa jest obserwacja udziału i aktywności studentów w trakcie spotkania za pośrednictwem Panelu Aktywności oraz sprawdzanie jakości połączenia internetowego poszczególnych studentów.

Monitoring egzaminów będzie obsługiwany przez 4 serwery BigBlueButton z automatycznym zakładaniem nowych spotkań na najmniej obciążonym serwerze (tzw. load-balancing).

Warto wiedzieć
Do monitorowania egzaminu testowego lub pisemnego na platformie zdalnego nauczania można wykorzystać również MS Teams