Testy i Baza pytań (kopiowanie)

Przygotowanie testu i bazy pytań

Przygotowanie testu w oparciu o bazę pytań odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest przygotowanie pytań w bazie. Drugi etap dotyczy dodawania pytań z bazy do testu/egzaminu.

Procedurę tworzenia i dodawania pytań z bazy przedstawia poniższa instrukcja:


Baza pytań

Dostęp do bazy pytań jest możliwy z poziomu strony głównej kursu. Pod ikonką koła zębatego (na samej górze strony) znajduje się przycisk WIĘCEJ -> BAZA PYTAŃ -> PYTANIA / KATEGORIE.

Zakładka KATEGORIE służy do tworzenia nowej kategorii dla pytań. Jeżeli kategoria została już wcześniej utworzona, można od razu przejść do zakładki PYTANIA.

W zakładce KATEGORIE aby dodać nową – wystarczy uzupełnić pole NAZWA.

Po przejściu do zakładki PYTANIA możliwy jest wybór kategorii do której następnie można dodać pytania przy użyciu przycisku UTWÓRZ NOWE PYTANIE.

Dodawanie pytań w bazie – odbywa się w sposób analogiczny jak podczas tworzenia zwyczajnego testu.


Dodawanie pytań do testu

Po przygotowaniu pytań w bazie, kolejnym krokiem jest dodanie ich do testu/egzaminu.


Aby dodać nowe pytanie do egzaminu należy przejść na stronę wybranego kursu, a następnie wejść w egzamin –  pod ikonką koła zębatego znajduje się zakładka o nazwie EDYTUJ ZAWARTOŚĆ TESTU.

Pod przyciskiem DODAJ dostępne są 3 możliwości wyboru: zwykłe pytanie, pytanie z bazy pytań, oraz losowe pytanie z bazy pytań. 

Opcja DODAJ Z BAZY PYTAŃ pozwala dokonać wyboru kategorii oraz ręcznego zaznaczenia pytań do importu.

Inną dostępną opcją jest możliwość dodania PYTANIA LOSOWEGO Z BAZY PYTAŃ. Polega ona na wyborze kategorii oraz liczby losowych pytań.

Po naciśnięciu przycisku potwierdzającego, określona liczba pytań automatycznie zostanie zaimportowana do testu. Przy każdym podejściu studentów do egzaminu pytania będą wtedy wyświetlane losowo.

Kopiowanie całej bazy pytań do innego kursu

Prowadzący mają możliwość wspólnego opracowania pytań wraz z testem, a następnie przeniesienie ich do właściwego kursu.


Aby dokonać przeniesienia testu pomiędzy platformami – należy wykonać kopię zapasową przygotowanego testu wraz z bazą pytań, a następnie odtworzyć go w wybranym kursie.

WIĘCEJ INFORMACJI JAK UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ

Wskazówka: Przy kopiowaniu pytań z bazy oraz testu – istotne będzie zaznaczenie opcji Uwzględnij aktywności i zasoby oraz Uwględnij bank pytań.

Kopiowanie wybranej kategorii pytań (format Moodle XML)

Przy wyborze tej metody, pytania należy wyeksportować z banku pytań, a następnie zaimportować je ponownie w nowym kursie lub w tym samym (jako inna kategoria). W ten sposób można uzyskać kopię każdego pytania możliwą do wykorzystania w nowym teście.

Procedura:

1. Będąc na stronie głównej kursu wybieramy:
Koło zębate >Więcej…

Następnie w sekcji BAZA PYTAŃ należy wybrać Eksport.

W kolejnym kroku dokonuje się wyboru formatu.
Format, który zapewni prawidłowe przeprowadzenie eksportu to: Moodle XML.

Należy również wybrać kategorię z pytaniami, którą chcemy wyeksportować.


Po dokonaniu eksportu – można następnie wgrać plik albo w tym samym kursie (do wykorzystanai w innej kategorii) albo w innym kursie. Aby to zrobić trzbea przejść do zakładki IMPORT. Następnie ponownie wybrać format Moodle XML oraz plik .xml z folderu, gdzie wcześniej został pobrany.

Skopiowane pytania można zmodyfikować i przenieść do nowej kategorii (skopiowane pytania będą miały te same nazwy co pytania bazowe ale będą różniły się datą utworzenia).

Aby przenieść pytania do nowej kategorii – zaznaczamy pytania,
wybieramy kategorię i klikamy „Przenieś do”.

Następnym krokiem jest dodanie nowego testu i edycja jego zawartości.

Pytania z bazy do testu dodajemy przy użyciu opcji Dodaj > z bazy pytań.

Ostatnim krokiem jest wybór pytań do testu.