Kopiowanie baza pytań

Kopiowanie całej bazy pytań do innego kursu

Prowadzący mają możliwość wspólnego opracowania pytań wraz z testem, a następnie przeniesienie ich do właściwego kursu.


Aby dokonać przeniesienia testu pomiędzy platformami – należy wykonać kopię zapasową przygotowanego testu wraz z bazą pytań, a następnie odtworzyć go w wybranym kursie.

WIĘCEJ INFORMACJI JAK UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ

Wskazówka: Przy kopiowaniu pytań z bazy oraz testu – istotne będzie zaznaczenie opcji Uwzględnij aktywności i zasoby oraz Uwględnij bank pytań.

Kopiowanie wybranej kategorii pytań (format Moodle XML)

Przy wyborze tej metody, pytania należy wyeksportować z banku pytań, a następnie zaimportować je ponownie w nowym kursie lub w tym samym (jako inna kategoria). W ten sposób można uzyskać kopię każdego pytania możliwą do wykorzystania w nowym teście.

Procedura:

1. Będąc na stronie głównej kursu wybieramy:
Koło zębate >Więcej…

Koło zębate

Następnie w sekcji BAZA PYTAŃ należy wybrać Eksport.

baza pytań

W kolejnym kroku dokonuje się wyboru formatu.
Format, który zapewni prawidłowe przeprowadzenie eksportu to: Moodle XML.

Należy również wybrać kategorię z pytaniami, którą chcemy wyeksportować.

kategorie z pytaniami


Po dokonaniu eksportu – można następnie wgrać plik albo w tym samym kursie (do wykorzystanai w innej kategorii) albo w innym kursie. Aby to zrobić trzbea przejść do zakładki IMPORT. Następnie ponownie wybrać format Moodle XML oraz plik .xml z folderu, gdzie wcześniej został pobrany.

Import krok 1

Import krok 2

Import krok 3

Skopiowane pytania można zmodyfikować i przenieść do nowej kategorii (skopiowane pytania będą miały te same nazwy co pytania bazowe ale będą różniły się datą utworzenia).

Aby przenieść pytania do nowej kategorii – zaznaczamy pytania,
wybieramy kategorię i klikamy „Przenieś do”.

Przenieś do

Następnym krokiem jest dodanie nowego testu i edycja jego zawartości.

dodanie nowego testu

Pytania z bazy do testu dodajemy przy użyciu opcji Dodaj > z bazy pytań.

Dodaj z bazy pytań

Ostatnim krokiem jest wybór pytań do testu.

wybór pytań do testu