Kopiowanie zawartości kursu

Materiały przygotowane na jednej z platform zdalnego nauczania UJ można skopiować do innego kursu w obrębie tej samej platformy wykorzystując mechanizm importu lub do kursu na innej platformie wykorzystując mechanizm kopii zapasowej.

PRZYKŁAD 1
Na platformie Pegaz zostały przygotowane materiały edukacyjne w kursie realizowanym w roku akademickim 2019/2020 aby skopiować te materiały do analogicznego kursu realizowanego w roku akademickim 2020/2021 rekomendujemy wykorzystanie mechanizmu importu.
ZOBACZ: Import materiałów

PRZYKŁAD 2
Na platformie Krakus zostały przygotowane materiały edukacyjne aby skopiować je na platformę Pegaz należy:
– wykonać kopię zapasową kursu wchodząc na platformę Krakus
– pobrać plik kopii zapasowej na dysk swojego komputera
– przeprowadzić procedurę odtwarzania kopii zapasowej na platformie Pegaz
ZOBACZ: Kopie zapasowe kursu

UWAGA!
Maksymalny rozmiar pliku kopii zapasowej, który można jednorazowo przesłać i odtworzyć na platformie Pegaz to 1GB.
Mechanizm importu nie posiada limitów rozmiaru kopiowanych materiałów.