Montaż i edycja wideo

Wprowadzenie

Jeżeli pliki zostały już zgromadzone w bibliotece, można przejść do etapu montażu.

Materiałami do edycji mogą być fragmenty wideo, zdjęcia, pliki audio, które zostały wcześniej przygotowane w folderze na dysku komputera, a następnie zaimportowane do biblioteki. Innym sposobem opisanym w poprzedniej zakładce było nagrywanie materiału przez aplikację MultiCam Capture.

Na tym etapie możemy przejść do zamieszczania plików na osi czasu.

Należy uważać aby zamieszczać materiały na odpowiednich ścieżkach np. materiał audio – na ścieżce Music, materiał wideo – na ścieżce Video, a pojawiające się nad warstwą pliku wideo nakładki np. obrazki – na warstwie Overlay.

Wstecz Przejdź dalej