Edycja na osi czasu

Po zgromadzeniu w bibliotece niezbędnych ujęć i klipów, można zamieszczać je na osi czasu na odpowiednich ścieżkach metodą przeciągnij i upuść. 

Poniższy przykład prezentuje zamieszczenie takich elementów jak:

1 – Klip wideo
2 – Plik multimedialny
3 – Tytuł

Dodatkowym elementem niewidocznym na ekranie podglądu, jest zamieszczona na osi czasu ścieżka dźwiękowa.

edycja

Corel VideoStudio umożliwia pracę na jednej ścieżce narracji (główna ścieżka wideo) oraz wielu ścieżkach nakładek, tytułów, dźwiękowych). 

Domyślnie wyświetlają się po 1 ścieżce dla każdej kategorii. Jeżeli chcemy dodać dodatkowe ścieżki, można to zrobić klikając na ikonę Track manager przy linii czasu. W tym oknie można dokonać wyboru ile ścieżek będzie wyświetlało się na linii czasu. 

warstwy

Należy pamiętać o kolejności poszczególnych warstw. Domyślnie warstwa tytułu oraz nakładki (overlay) wyświetla się nad główną ścieżką wideo. Jeżeli natomiast dodamy dodatkowe warstwy overlay2 overlay3, title2, title 3 – to co znajdzie się na ścieżce oznaczonej kolejnymi numerami warstw –  będzie wyświetlało się na wierzchu na obrazie podglądu.

Na poniższych obrazku została przedstawiona kolejność warstw. Te, które znajdują się na niższych warstwach osi czasu – wyświetlą się na wierzchu.

Kolejność

Więcej informacji o podstawowych operacjach na linii czasu, znajdzie się w jednej z kolejnych zakładek dotyczącej podstaw pracy z klipami.

Wstecz Przejdź dalej