Podstawy pracy z klipami

Poniżej zostaną omówione wybrane podstawowe operacje na klipach.


Dodawanie elementów na linii czasu

Aby dodać nowy element (wideo, audio, grafiki, tytułu), należy w panelu biblioteki zaznaczyć wybrany plik i metodą przeciągnij i upuść zamieścić go  w przestrzeni osi czasu.

zamieszczanie

Ustawienia i właściwości klipu

Po naciśnięciu na wybrany klip zamieszczony na osi czasu, wyświetlone zostaje okno ustawień. 

W przypadku klipu wideo wśród ustawień w wyświetlonym oknie wymienić można zakładkę Edit oraz bardziej zaawansowane zakładki Effect, Color, Lens correction. 

W zakładce Edit znajdują się ustawienia takie jak m.in zmiana szybkości odtwarzania klipu – opcja Speed/time-lapse, podział na sceny Split by scenes, opcja nadawania ruchu i przybliżenia Pan&Zoom, opcja obracania Rotate, opcja odwrócenia odtwarzania od końca Reverse.

Zmiana szybkości odtwarzania klipu następuje po kliknięciu opcji Speed/Time-lapse.

edycja

W zakładce Color można eksperymentować z filtrami zmieniającymi kolorystykę i wygląd obrazu. 

edycja

Przycinanie klipu

Aby przyciąć klip z lewej lub prawej strony – wystarczy chwycić lewą lub prawą krawędź klipu wciskając nieprzerwanie lewy przycisk myszy i przeciągnąć krawędź. 

[przejście

Rozdzielenie klipu na dwie części

Aby podzielić klip na dwie części (poprzez rozcięcie go), należy suwakiem zaznaczyć punkt na osi czasu, kliknąć na klip i wybrać z panelu narzędzi nożyczki

rozdzielenie klipu

Miejsce przecięcia klipu oznaczone zostanie pomarańczową pionową kreską. Od tego momentu powstałe dwa osobne fragmenty można edytować oddzielnie. 

rozdzielenie klipu 2

Dodawanie przejść

W bibliotece pod ikoną Transitions, każdy użytkownik ma dostęp do dużej ilości przejść między klipami. Przejścia można wyselekcjonować poprzez wybór odpowiedniej kategorii.

Aby wykorzystać wskazane przejście należy zaznaczyć je lewym przyciskiem myszy i metodą przeciągnij i upuść – umieścić pomiędzy dwoma wskazanymi klipami. Istnieje możliwość dostosowania długości przejścia – na osi czasu również przeciągając lewym przyciskiem myszy przejście.

[przejście

Dodawanie efektów (filtrów)

Pod ikoną oznaczoną FX znajdują się efekty wizualne (filtry), które można wykorzystać przeciągając i upuszczając na dany klip filmowy.

filtry

Dodawanie nakładki kształtu

Na ścieżce Overlays na osi czasu projektu, poza własnymi grafikami/plikami wideo, można również zamieścić gotowe kształty.

Dostęp do nich jest możliwy w bibliotece pod wybraną ikoną.

overlays 1

Po dodaniu kształtów metodą przeciągnij i upuść – wyświetlą się one nad klipem wideo. 

overlays 2

Wstecz Przejdź dalej