Ścieżki audio

Program Corel VideoStudio umożliwia edytowanie i dostosowywanie opcji plików dźwiękowych.

Na osi czasu znajdują się ścieżki na których można zamieszczać pliki audio.  Są to ścieżki Music (muzyka) i Voice (głos) i są przeznaczone dla plików dźwiękowych.

Biblioteka plików audio

Program posiada bogatą bibliotekę dźwięków możliwych do wykorzystania. Znajdują się one w zakładce Sounds w panelu biblioteki.

dźwieki

Można je zamieszczać na osi czasu metodą przeciągnij i upuść. Można również dodać własne pliki dźwiękowe do biblioteki.

Mikser dźwięku

Po zaznaczeniu pliku audio na osi czasu i wybraniu narzędzia Sound Mixer, istnieje możliwość edycji poziomu głośności dźwięków na osi czasu (dostosowywanie poziomej linii i punktów).

dźwieki

Wyrównywanie poziomu audio

Aby wyrównać poziom dźwięku wszystkich klipów, lewym przyciskiem myszy (przy wciśniętym klawiszu SHIFT) należy zaznaczyć zamieszczone na linii czasu pliki z dźwiękiem i nacisnąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczenie. Na rozwijalnej liście znajduje się opcja Normalize audio

normalizacja

Inne opcje dźwięku

Po dodaniu własnego pliku audio na oś czasu, można uzyskać dostęp do opcji dźwięku. Po kliknięciu na osi czasu lewym przyciskiem myszy – wyświetlą się opcje dźwięku (m.in. ściszanie, podgłaśnianie początku pliku audio, ściszanie końcowej części, automatyczne dopasowanie nastrojowej muzyki do osi czasu, ustawienia poziomu głośności.

ustawienia dźwięku 1

Do ustawień dźwięku można uzyskać dostęp także na inne sposoby np.  klikając prawym przyciskiem myszy na klip audio i wybierając opcję Audio. 

Znajdują się tu takie opcje jak Mute (wycisz), Adjust volume (dostosuj poziom głośności), Fade-in oraz Fade-out (czasy zanikania), Split Audio (podziel audio na części), Audio Filter.

ustawienia dźwięku 2

Wstecz Przejdź dalej