Tworzenie napisów

W programie Corel VideoStudio istnieje możliwość dodawania napisów poprzez tzw. edytor napisów.

W edytorze można dodawać w zaznaczonych punktach czasowych napisy ręcznie albo też oznaczyć punkty czasowe automatycznie za pomocą wykrywania głosu.

Aby uruchomić Edytor napisów:

  1. Należy wybrać klip wideo lub audio na osi czasu
  2. Na pasku narzędzi kliknąć przycisk Subtitle editor (Edytor napisów)

subtitle editor
W ten sposób zostanie wyświetlone okno edytora.

Metoda ręczna

Aby ręcznie dodawać napisy:

  1. Na początek konieczne będzie przeciągnięcie suwaka lub odtworzenie i zatrzymanie klipu w punkcie, gdzie powinien zostać dodany tytuł.
  2. Używając elementów sterujących odtwarzaniem lub przewijania, ręcznie trzeba kliknąć przyciski Początek i Koniec, aby zdefiniować czas trwania każdego napisu. Każdy dodany ręcznie segment napisów pojawi się na liście napisów.
  3.  

subtitle editor 2

Metoda automatyczna

Uwaga:  metoda ta działa tylko jeżeli kllp wideo posiada dźwięk.

Przyciskiem Scan można automatycznie wykryć miejsca napisów do zamieszczenia. Potem można je zedytować ręcznie.

subtitle editor 3

Aby dokonać edycji wybranego napisu – wystarczy w niego kliknąć  i aktywować pole tekstowe. Następnie wpisuje się żądany tekst. Po zakończeniu edycji tekstu trzeba jeszcze kliknąć poza polem tekstowym aby odznaczyć napis. Ten krok powtarza się dla wszystkich segmentów napisów.

Po kliknięciu przycisku Ok napisy zostaną dodane na osi czasu projektu.
Istnieje też dodatkowa możliwość zapisania ich jako pliku zewnętrznego. 

Wstecz Przejdź dalej