Tytuły i pola tekstowe

Pod ikoną T w panelu biblioteki znajduje się baza gotowych szablonów tytułów. 

przejścia

Aby wykorzystać wybrany szablon należy:

  1. Zaznaczyć go i przeciągnąć na os czasu na ścieżkę Title (tytuł)
  2. kliknąć na napis na osi czasu lewym przyciskiem myszy aż wyświetli się na ekranie podglądu
  3.  dwukrotnie kliknąć na ekranie wyświetlacza w napis i wpisać jego nową treść
  4. dodatkowo można zedytować jego opcje po prawej stronie w pojawiających się opcjach

opcje tytułu
Tytuły i pola tekstowe posiadają ustawione domyślne animacje.

Wstecz Przejdź dalej