Jak nagrać plik audio/video w edytorze Pegaza?

Wbudowany edytor Pegaza umożliwia nagrywanie plików audio i video, które następnie można załączyć na stronie kursu lub w treści poszczególnych zasobów i aktywności. Edytor można wykorzystać przy dodawaniu Etykiety, Zadania, Czatu, Testu jak i innych aktywności i zasobów.

Najprostszym sposobem aby nagrać i umieścić plik audio/video na stronie kursu jest wykorzystanie zasobu Etykieta. Poniżej znajduje się procedura opisująca tworzenie zasobów audio i video.


Nagrywanie i dodawanie pliku audio

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest Włączenie trybu edycji.

Następnie pod przyciskiem DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB  znajduje się zasób ETYKIETA.

Po wejściu w  ekran dodawania Etykiety, w zakładce OGÓLNE znajduje się edytor treści. Warto pamiętać o tym, że pierwsza ikonka od lewej strony umożliwia rozwinięcie dodatkowych opcji edytora m.in. tworzenie tabeli.

W górnej części edytora znajduje się ikonka mikrofonu NAGRAJ DŹWIĘK.

Aby rozpocząć rejestrowanie dźwięku, należy wcisnąć pzycisk ROZPOCZNIJ NAGRYWANIE.

UWAGA: Aby rejestrowany dźwięk był dobrej jakości – warto podłączyć do laptopa/komputera mikrofon ze słuchawkami. W przeciwnym razie dźwięk może być nagrywany przez wbudowany mikrofon laptopa co może skutkować obecnością echa lub słabą jakością nagrania.

Po wybraniu opcji ROZPOCZNIJ NAGRYWANIE konieczne będzie również udzielenie pozwolenia na korzystanie z mikrofonu.

Po wykonaniu nagrania, należy je zakończyć przyciskiem ZATRZYMAJ NAGRYWANIE.

Na tym etapie są do wyboru 3 możliwości: 1. odtworzenia nagrania, 2. nagrania ponownie, 3. dołączenia nagrania do edytora.

Jeżeli nie mamy zastrzeżeń do nagranego fragmentu – klikamy przycisk DOŁĄCZ NAGRANIE.

Plik audio zostanie dodany do edytora – na tym etapie można jeszcze dodać opis lub dokonac edycję wyglądu etykiety. Następnie dodawanie należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.

Po dodaniu pliku audio na stronę kursu, można zmienić  jego położenie poprzez przeciągnięcie w górę i w dół specjalnym znacznikiem po lewej stronie.

Nagrywanie i dodawanie pliku video

Aby nagrać w edytorze plik video i dodać go do kursu, po włączeniu TRYBU EDYCJI trzeba wybrać opcję DODAJ AKTYWNOŚĆ LUB ZASÓB ->ETYKIETA.

W górnej części edytora znajduje się opcja oznaczona ikonką kamery – NAGRAJ FILM.

Po naciśnięciu ikony, pojawi się czerwony przycisk ROZPOCZNIJ NAGRYWANIE.

Aby nagrywanie zostało wykonane poprawnie – konieczne będzie udzielenie zezwolenia na korzystanie z kamery.

Przycisk ZATRZYMAJ NAGRYWANIE odpowiada za zakończenie nagrywania. 

Po zakończeniu nagrywania – podobnie jak w przypadku pliku audio dostępne są 3 możliwości do wyboru:

1. odtworzenie pliku, 2. ponowne nagranie, 3. dołączenie nagrania.

Aby dodać plik video do edytora – należy wybrać opcję DOŁĄCZ NAGRANIE.

Ostatnim krokiem w celu zatwierdzenia pliku video jest opcja ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU

Plik video został umieszczony na stronie kursu. Czarne krzyżyki po lewej stronie umożliwiają zmianę położenia (góra-dół).