Nagrywanie prezentacji z komentarzem w PowerPoint

Informacje wstępne

Popularny program Microsoft PowerPoint oprócz funkcji tradycyjnego wyświetlania slajdów, ma dodatkową, rzadko używaną funkcję włączenia mikrofonu i nagrywania komentarza wykładowcy. Po dokonaniu nagrania program ten potrafi także zapisać całość w postaci filmu, w którym zawarte są zarówno wyświetlane slajdy, jak i wypowiedziany komentarz.

Sam proces nagrywania nie różni się zbytnio od tradycyjnego przeprowadzania prezentacji. Główna różnica polega na tym, że włączony jest mikrofon, i nagrywany jest głos prowadzącego.

Tak nagrany film, możemy zamieścić np. na platformie zdalnego nauczania Pegaz.

Microsoft PowerPoint stanowi część pakietu Office 365 ProPlus dostępnego bezpłatnie dla pracowników UJ pod adresem: https://dui.uj.edu.pl/office365proplus)

Pierwsze kroki

Na początku, przed rozpoczęciem nagrywania, istotne jest upewnienie się, czy posiadamy właściwą, nową wersję oprogramowania Microsoft PowerPoint (nie wszystkie starsze wersje potrafiły nagrywać dźwięk).

By to zrobić, należy po uruchomieniu programu – klikając w górnym menu „Pokaz slajdów” (“Slide Show”) – sprawdzić, czy obecna jest opcja “Nagraj pokaz slajdów” (“Record Slide Show”). Jeśli okazałoby się, że wersja nie posiada tej funkcji, konieczne jest zainstalowanie wersji nowszej.

wersji nowszej

Drugim krokiem jest podłączenie mikrofonu (lub w przypadku laptopa, upewnienie się, że wbudowany mikrofon działa). W sytuacji, gdy chcielibyśmy nagrać dodatkowo obraz z kamery (opcja dostępna tylko i wyłącznie w najnowszej wersji programu), należy upewnić się, że kamera działa poprawnie.

Proces nagrywania wykładu

Proces nagrywania wykładu

Etap 1. Przygotowanie prezentacji

Do stworzenia nagrania można wykorzystać prezentację, którą wykładowca do tej pory używał w tradycyjny sposób. Nie trzeba tworzyć nowej.

BARDZO WAŻNA UWAGA TECHNICZNA! W przypadku chęci skorzystania z używanej wcześniej prezentacji należy się upewnić, że zapisana jest ona pod nazwą zawierającą końcówkę „.pptx”. Tylko tak zapisany plik potrafi przechować zapis dźwięku. Jeśli prezentacja jest zapisana z używaną dawniej końcówką „.ppt”, przed rozpoczęciem nagrywania należy ją zapisać w postaci „.pptx”

REKOMENDACJA: Polecamy od samego początku pracy podzielenie prezentacji w taki sposób by ostatecznie powstały maksymalnie kilkunastominutowe części wykładu (najlepiej jeśli mają poniżej 10 minut). Tego rodzaju podział materiałów ma same zalety. Dla prowadzącego oznacza to większą wygodę w procesie nagrywania wypowiedzi. W razie problemów technicznych przy zapisywaniu lub przy przesyłaniu gotowych filmików na Internet, łatwiej dokonać zmian lub powtórzyć proces, gdy mamy do dyspozycji kilkuminutowe części, niż gdybyśmy mieli powtarzać cały proces nagrywania lub przesyłania godzinnego wykładu. Plik filmu dłuższego niż kilkanaście minut może także okazać się zbyt duży do przesłania na platformę e-learningową. Rekomendujemy jednak by części wykładu nie były dłuższe niż 10 minut.

Praca z krótkimi częściami jest także wygodna, gdy za jakiś czas (np. w następnym semestrze) prowadzący będzie chciał dokonać zmian, poprawek lub uzupełnić wykład o dodatkowe informacje. O wiele łatwiej poprawiać jeden, krótki odcinek, niż nagrywać od początku godzinną wypowiedź.

Z drugiej strony dla studentów o wiele wygodniejsze jest zapoznawanie się z wykładem, który podzielony jest na części. Łatwo mogą sobie oznaczyć, z którymi częściami już się zapoznali. Należy także mieć świadomość, że możliwości percepcyjne odbiorcy wykładu na Internecie nie przekraczają jednorazowo kilkunastu minut.

Etap 2. Nagrywanie pokazu slajdów

Nagrywanie pokazu slajdów krok 2

Wybrawszy „Nagraj pokaz slajdów”, należy następnie kliknąć jedną z dwóch możliwych opcji – nagrywania od początku prezentacji lub od bieżącego slajdu.

W następnym kroku program otwiera tryb nagrywania z przyciskami umożliwiającymi m.in. rozpoczęcie nagrywania, włączenie pauzy, zakończenie nagrywania oraz kontrolki umożliwiające włączenie/wyłączenie mikrofonu (i kamery). Widok ten może być inny w przypadku starszych wersji programu.

Poniżej przedstawiony jest wygląd trybu nagrywania w najnowszej wersji programu PowerPoint.

widok studia

Po rozpoczęciu nagrania (czerwony, okrągły przycisk NAGRAJ) użytkownik postępuje analogicznie do zwykłej prezentacji, z tą różnicą, że w tym przypadku włączony jest mikrofon oraz – w najnowszej wersji PowerPointa – opcjonalnie kamera (można kamerę wyłączyć przy pomocy przycisku w dolnym prawym rogu ekranu).

Po zakończeniu nagrywania należy pamiętać o zapisaniu prezentacji pod nazwą zawierającą końcówkę .pptx

Etap 3. Zapisanie prezentacji jako wideo (generowanie filmu)

Po dokonaniu nagrań, aby zapisać całość w postaci filmowej, należy przejść do menu „Plik”, a następnie kolejno wybrać „Eksportuj” i „Utwórz wideo”. W oknie tworzenia wideo dostępne są opcje jakości filmu. Należy tutaj szukać kompromisu pomiędzy małym plikiem a wystarczającą jakością nagrania. W większości przypadków jakość średnia (z oznaczeniem „HD 720p”) jest wystarczająca.

Utwórz wideo krok 3

Po naciśnięciu przycisku „Utwórz klip wideo” i wybraniu miejsca na dysku, w którym chcemy zapisać plik, następuje proces zapisywania (generowania) filmu. Należy w tym momencie zwrócić uwagę na pasek postępu znajdujący się na dole ekranu („Tworzenie klipu wideo”).

Zapisywanie filmu

Zapisywanie filmu może trwać długo (czasem nawet kilkadziesiąt minut) i nie należy wyłączać programu oraz komputera do momentu zakończenia tego procesu.

Etap 4. Umieszczanie pliku wideo w kursie na platformie Pegaz

Aby dodać wideo do kursu, należy:

  • Włączyć Tryb edycji pozwalający wprowadzać zmiany w treści kursu. [Po wejściu do kursu, naciskając ikonę koła zębatego „Akcje” znajdującą się obok nazwy kursu a następnie > „Włącz tryb edycji”]
  • Przeciągnąć plik wideo z folderu, w którym jest zawarty, do wybranego miejsca w kursie. Wideo zostanie dodane automatycznie.

Proces dodawania filmu (a także jakiegokolwiek innego pliku) jest bardzo prosty i pokazany został na poniższym wideo:


W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich