Nagrywanie zajęć zdalnych

Zgodnie z Komunikatem nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 października 2020 roku

II. 1. 2. Nagrywanie zajęć możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi uniemożliwiających identyfikację danych osobowych i wizerunku uczestników zajęć. Decyzję o sposobie nagrywania podejmuje prowadzący zajęcia.

Narzędziem pozwalającym wykonywać zanonimizowane (nie zawierających danych osobowych słuchaczy) nagrania spotkań zdalnych jest aplikacji Webex – oprogramowania CISCO.  

Wśród innych zalet tego narzędzia, wymienić należy m.in. możliwości:

  • dokonywanie transmisji na żywo (np. przez Youtube lub Facebook),
  • przeprowadzania spotkań w bardzo licznych grupach – nawet kilkuset uczestników,
  • współpracę z terminalami wideokonferencyjnymi (np. w salach Auditorium Maximum).

Nasz Uniwersytet posiada jeszcze licencje na aplikację Webex.
O przyznaniu licencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o procedurze zakładania kont, znajdująca się pod poniższym linkiem:

LICENCJE WEBEX

 

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich