Automatyczne sprawdzanie tradycyjnych testów

Na czym polega wykorzystanie platformy Pegaz do przeprowadzenia tradycyjnego (papierowego) testu?

Prowadzący przygotowuje test na platformie Pegaz, korzystając z mechanizmu zarządzania pytaniami platformy. Automatycznie generowanych jest kilka zestawów pytań, które po wydrukowaniu są rozdawane studentom. Po zakończeniu egzaminu prowadzący skanuje formularze odpowiedzi i zamieszcza je na platformie Pegaz. Następuje automatyczne sprawdzenie formularzy odpowiedzi i po zatwierdzeniu prowadzącego wyniki są publikowane studentom na platformie Pegaz.

Przygotowanie i przeprowadzenie testu

KROK 1
W kursie na platformie Pegaz dodajemy aktywność „Test Offline” i wprowadzamy stosowne do potrzeb ustawienia.
Następnie dodajemy pytania testowe – możliwe jest wykorzystanie pytań przygotowanych na potrzeby egzaminów zdalnych.
KROK 2
Gdy zestawy pytań zostaną przygotowane można przejść do wydrukowania formularzy pytań i odpowiedzi.
Możliwe jest przygotowanie kilku zestawów egzaminacyjnych różniących się tylko kolejnością pytań i odpowiedzi.
KROK 3
W trakcie egzaminu studenci nanoszą odpowiedzi na papierowy formularz odpowiedzi.
KROK 4
W celu automatycznego sprawdzenia testów konieczne jest zeskanowanie formularzy odpowiedzi studentów przy użyciu skanera i zamieszczenie pliku ze skanem na platformie Pegaz.
KROK 5
Prowadzący jest informowany e-mailowo o zakończeniu procesu sprawdzania formularzy odpowiedzi.
KROK 6
Prowadzący decyduje o chwili opublikowania wyników.
Powadzący ma możliwość podglądu wybranych podejść studentów tak jak w przypadku egzaminów zdalnych realizowanych na platformie Pegaz.

Kiedy użyć?

– gdy egzaminowana grupa jest liczna
– gdy chcemy ograniczyć ściąganie poprzez przygotowanie kilku zestawów pytań
– gdy chcemy wykorzystać pytania egzaminacyjne przygotowane na potrzeby egzaminów zdalnych
– gdy test składa się z pytań typu wielokrotny wybór (z jedną lub wieloma poprawnymi odpowiedziami)

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich