Jak udzielić dostęp do egzaminu tylko wybranym studentom?

W sytuacji gdy chcemy udzielić dostęp do egzaminu (np. poprawkowego) tylko wybranym studentom, należy dodać pewne ograniczenia, które sprawią, że osoby spoza listy nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie.

Wśród metod ograniczania dostępu do egzaminu, można wskazać dwie:

  1. Ograniczenie w oparciu o profil użytkownika – sposób gdy poprawiających studentów jest mało
  2. Ograniczenie dla wybranej podgrupy – przy większej liczbie poprawiających studentów
Ograniczanie dostępu w oparciu o profil użytkownika

Aby ograniczyć dostęp do egzaminu poprzez profil użytkownika, należy wskazać konkretnych studentów którzy powinni spełniać warunek przystąpienia do egzaminu.


Pierwszą czynnością po przejściu na stronę kursu jest włączenie TRYBU EDYCJI. 

Następnie przy szukanym zasobie znajduje się opcję MODYFIKUJ -> EDYTUJ USTAWIENIA

W zakładce OGRANICZ DOSTĘP należy wybrać PROFIL UŻYTKOWNIKA.


Na tym etapie następuje określenie warunku dostępu.  Student musi spełniać którykolwiek warunek:

w polu profilu użytkownika wybieramy np. E-mail lub Nazwisko równa się – w pustym polu wpisujemy adres email studenta. 

W ten sposób możemy również dodać kolejnych studentów spełniających warunek. Każdy student powinien być zapisany jako osobne ograniczenie (w osobnym wierszu). 

Po kliknięciu przycisku DODAJ OGRANICZENIE i przejściu na stronę kursu przy egzaminie wyświetli się informacja taka jak na poniższym obrazku. Oznacza to, że egzamin będzie dostępny tylko dla wskazanych osób lub ich adresów email. 

Ograniczanie dostępu w oparciu o grupy

Jeżeli grupa studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego jest liczna, można zastosować metodę ograniczania dostępu dla całej grupy. 

Pierwszym krokiem jest utworzenie GRUPY osób przystępujących do egzaminu. 

Można to zrobić wchodząc na stronę kursu, a następnie po lewej stronie wybierając panel UCZESTNICY. 

W nowo otwartym oknie będzie dostępna ikonka koła zębatego, a pod nią przycisk GRUPY.

Po wybraniu tej opcji, wyświetli się opcja tworzenia nowej grupy. Aby to zrobić wystarczy kliknąć w przycisk UTWÓRZ GRUPĘ

Po utworzeniu nowej grupy pojawi się okno z listą uczestników kursu po prawej stronie. Klikając w poszczególne nazwiska naciskamy następnie przycisk DODAJ. Osoby dodawane do grupy przenoszone są do okienka po lewej stronie. 

W ten sposób powstała grupa, której nadaliśmy charakterystyczną nazwę np. „Grupa poprawkowa”. 

Po utworzeniu grupy kolejnym krokiem jest ograniczenie dostępu egzaminu dla tej utworzonej grupy studentów. 

Aby to zrobić nalezy przejść na stronę kursu, znaleźć egzamin a następnie pod opcją MODYFIKUJ kliknać przycisk EDYTUJ USTAWIENIA.

W zakładce OGRANICZ DOSTĘP znajduje się przycisk DODAJ OGRANICZENIE.  

W kolejnym oknie wybieramy ograniczenie dla GRUPY.

Z rozwijalnej listy można wybrać nazwę wcześniej utworzonej grupy. 

Określono w ten sposób warunek dostępu do testu jedynie dla uczestników wskazanej grupy. 

Od tej pory na stronie głównej kursu dla osób spoza grupy wyświetla się poniższy komunikat z informacją o ograniczonym dostępie do egzaminu.