Jak przydzielić dostęp do egzaminu tylko dla wybranych studentów?

W sytuacji gdy chcemy udzielić dostęp do egzaminu (np. poprawkowego) tylko wybranym studentom, należy dodać pewne ograniczenia, które sprawią, że osoby spoza listy nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie.

Wśród metod ograniczania dostępu do egzaminu, można wskazać dwie podstawowe:

  1. Ograniczenie w oparciu o profil użytkownika – ograniczenie dla konkretnych osób 
  2. Ograniczenie dla wskazanej grupy studentów 
Ograniczanie dostępu w oparciu o profil użytkownika

Aby ograniczyć dostęp do egzaminu poprzez profil użytkownika, należy wskazać studentów którzy powinni spełniać warunek przystąpienia do egzaminu.


Pierwszą czynnością po przejściu na stronę kursu jest włączenie TRYBU EDYCJI. 

Następnie przy szukanym zasobie znajduje się opcję MODYFIKUJ -> EDYTUJ USTAWIENIA

W zakładce OGRANICZ DOSTĘP należy wybrać PROFIL UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZ DOSTĘP


Na tym etapie następuje określenie warunku dostępu.  Student musi spełniać którykolwiek warunek:

w polu profilu użytkownika wybieramy np. e-mail równa się – w pustym polu wpisujemy adres email studenta. 

W ten sposób możemy również dodać kolejnych studentów spełniających warunek. Każdy student powinien być zapisany jako osobne ograniczenie (w osobnym wierszu). 

Ważne: przy wskazaniu więcej niż jednego studenta na liście – trzeba zmienić warunek „wszystkie” na „którykolwiek” aby pojawiła się opcja lub. W innym przypadku warunek będzie niemożliwy do spełnienia. 

wszystkie

Po naciśnięciu przycisku DODAJ OGRANICZENIE i przejściu na stronę kursu,  przy egzaminie wyświetli się informacja taka jak na poniższym obrazku. Oznacza to, że egzamin będzie dostępny tylko dla wskazanych osób lub ich adresów email. 

dostępny tylko dla wskazanych osób

Jeżeli chcemy aby ten warunek nie był widoczny dla studentów (żeby informacja o nim była ukryta), wystarczy przekreślić ikonę oka podczas ustawiania warunku. 

Ograniczanie dostępu w oparciu o grupy

Jeżeli grupa studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego jest liczna, można zastosować metodę ograniczania dostępu dla całej grupy. 

Pierwszym krokiem jest utworzenie GRUPY osób przystępujących do egzaminu. 

Można to zrobić wchodząc na stronę kursu, a następnie po lewej stronie wybierając panel UCZESTNICY. 

UCZESTNICY

W nowo otwartym oknie będzie dostępna ikonka koła zębatego, a pod nią przycisk Grupy.

Grupy

Po wybraniu tej opcji, wyświetli się opcja tworzenia nowej grupy. Aby to zrobić wystarczy kliknąć w przycisk UTWÓRZ GRUPĘ

UTWÓRZ GRUPĘ

Po utworzeniu nowej grupy pojawi się okno z listą uczestników kursu po prawej stronie. Klikając w poszczególne nazwiska naciskamy następnie przycisk DODAJ. Osoby dodawane do grupy przenoszone są do okienka po lewej stronie. 

W ten sposób powstała grupa, której nadaliśmy charakterystyczną nazwę np. „Grupa poprawkowa”. 

 

Po utworzeniu grupy kolejnym krokiem jest ograniczenie dostępu egzaminu dla tej utworzonej grupy studentów. 

Aby to zrobić nalezy przejść na stronę kursu, znaleźć egzamin a następnie pod opcją MODYFIKUJ kliknać przycisk EDYTUJ USTAWIENIA.

EDYTUJ USTAWIENIA

W zakładce OGRANICZ DOSTĘP znajduje się przycisk DODAJ OGRANICZENIE.  

OGRANICZ DOSTĘP

W kolejnym oknie wybieramy ograniczenie dla GRUPY.

 

Z rozwijalnej listy można wybrać nazwę wcześniej utworzonej grupy. 

Określono w ten sposób warunek dostępu do testu jedynie dla uczestników wskazanej grupy. 

warunek dostępu

Od tej pory na stronie głównej kursu dla osób spoza grupy wyświetla się poniższy komunikat z informacją o ograniczonym dostępie do egzaminu. 

komunikat

Jeżeli w poprzednim kroku ikona „oka” zostanie naciśnięta (tak by była przekreślona), wtedy treść komunikatu nie będzie widoczna dla studentów spoza grupy (zasób/aktywność będzie dla nich ukryty wraz z komunikatem).

Wyjątki dla użytkownika
W przypadku, gdy student posiada uzasadnienie zezwalające na dłuższe wypełnianie testu na platformie (np. orzeczenie o dysleksji), istnieje możliwość by prowadzący wydłużył dla tej osoby czas pisania egzaminu.