Ograniczenie dostępu

Aby umożliwić dostęp do określonego składnika kursu (np. test, pokój BBB) tylko grupie studentów należy po zdefiniowaniu grup  w ramach kursu  włączyć TRYB EDYCJI, a następnie  kliknąć na link  MODYFIKUJ, przy dowolnym zasobie, i z listy wybrać pozycję EDYTUJ USTAWIENIA.

Modyfikuj

W sekcji OGRANICZ DOSTĘP  należy kliknąć na przycisk DODAJ OGRANICZENIE.  

OGRANICZ DOSTĘP

W kolejnym oknie wybieramy ograniczenie dla GRUPY.

Z rozwijalnej listy można wybrać nazwę wcześniej utworzonej w ramach kursu grupy.

warunek dostępu

Od tej pory na stronie głównej kursu dla osób spoza grupy wyświetla się poniższy komunikat z informacją o ograniczonym dostępie.

BBB ograniczenie dostępu