Okno projektu i obszar roboczy

Po uruchomieniu programu, wyświetli się okno powitalne w którym można utworzyć nowy projekt. W oknie tym możliwe jest zapoznanie się dodatkowymi informacjami na temat najnowszych aktualizacji, ofertami firmy Corel (płatnymi i darmowymi) oraz z samouczkami wideo w języku angielskim.

nowy projekt cvs

Uwaga: Podczas pracy z Corel VideoStudio, zaleca się zamknięcie innych aplikacji.
Może to wpłynąć pozytywnie m.in. na sprawne działanie podglądu wideo w trakcie edycji.

Corel VideoStudio posiada 3 główne karty:

  • Capture – umożliwia przechwytywanie i importowanie klipów wideo, zdjęć i audio
  • Edit – edycja i montaż filmu, jest to kluczowa funkcjonalność programu
  • Share – zapisywanie i udostępnianie filmu

Dodatkowo widoczna jest również zakładka z ikoną przedstawiającą domek, która sygnalizuje powrót do strony powitalnej z wyborem nowego projektu. 

Każda z tych zakładek zawiera określone narzędzia i elementy.

Po przejściu do zakładki Edit, wyświetlone zostanie okno edycyjne projektu.
edit button

Składa się z takich obszarów jak panel odtwarzacza, panel biblioteki plików  i oś edycji projektu z narzędziami.

iKONA_cvs


Panel odtwarzacza (podglądu)

Panel odtwarzacza składa się z okna podglądu i obszaru nawigacji, w którym znajdują się przyciski do odtwarzania i precyzyjnego przycinania klipów. 

W oknie odtwarzacza, wyświetlany jest podgląd materiałów zamieszczanych na osi czasu.

panel odtwarzacza cvs

Elementy sterujące w obszarze nawigacji:

1 – kontrolki odtwarzacza 
2 – odtwarzanie w pętli
3 – poziom głośności odtwarzacza
4 – podgląd w jakości HD (uwaga: dłuższy czas generowania podglądu)
5 – zmiana współczynnika proporcji
6 – przełącznik trybu kadrowania i trybu skalowania
7 – ustawienie zakresu podglądu w projekcie lub 
punktów początkowych i końcowych do przycinania klipu
8 – dzielenie klipu na części (cięcie)
9 – powiększenie okna podglądu

Panel biblioteki

Po prawej stronie okna projektu programu Corel VideoStudio, znajduje się panel biblioteki. Są tutaj przechowywane elementy, które będą wykorzystywane podczas tworzenia filmu na osi czasu. Wśród nich zawierają się m.in. przykładowe oraz dodawane m.in. materiały wideo, grafiki, audio, efekty, przejścia, tytuły, szablony. 

Pod ikoną folderu na górze strony (1) można dodawać do biblioteki własne pliki. Dostępne tam opcje wyświetlania, pozwalają sortować w bibliotece poszczególne typy plików np. podświetlenie ikonki zdjęcia spowoduje wyświetlenie jedynie plików graficznych. 

Pod numerem (2) na poniższej grafice znajdują się opcje sortowania oraz zmiany sposobu wyświetlania. Z rozwijalnej listy można wybrać kryterium sortowania. 

panel roboczy 1

Dodatkowe opcje panelu biblioteki dostępne po lewej stronie, zostały opisane poniżej:

panel roboczy 2

3 – wyświetlanie zasobów i mediów 
4 – wyświetlanie plików dźwiękowych
5 – dostęp do gotowych szablonów (układów) i możliwość tworzenia nowych
6 – przejścia między ujęciami
7 – tytuły
8 – nakładki
9 – filtry (efekty)
10 – ścieżki śledzenia ruchu (motion paths)

Oś czasu projektu (panel edycyjny)

W dolnej części okna projektu znajduje się panel służący do edycji i montażu. Składa się on z paska narzędzi oraz osi czasu

Na pasku osi czasu znajdują się ścieżki takie jak:

  • ścieżka wideo
  • ścieżka nakładek (nakładkami na głównych pliku wideo mogą być klipy wideo, grafiki czy też karty koloru) 
  • ścieżka tytułów
  • ścieżka głosów
  • ścieżka muzyczna 

Na poniższym obrazku pokazano przykład projektu, gdzie zastosowano kilka ścieżek: ścieżka wideo, ścieżka tytułu, ścieżka nakładki w formie zdjęcia, ścieżka audio. 

oś czasu projektu

Poniżej opisane zostały dostępne opcje paska narzędzi osi czasu. Znajdują się tutaj zarówno opcje podstawowe jak i bardziej zaawansowane.

Podstawowe narzędzia zostaną zaprezentowane w dalszej części przewodnika – podczas omawiania edycji i montażu. 

narzędzia projektu 1

1 – zmiana widoku (widok scenorysu/widok osi czasu)
3 – cofanie ostatniej czynności/ponawianie cofniętej czynności
4 – narzędzie zmiany sposobu dopasowania ramki klipu (do wewnątrz i na zewnątrz)
5 – interaktywny sposób zmiany szybkości odtwarzania klipu poprzez rozciąganie jego długości na osi czasu
6 – pozwala dostosować długość „okna” klipu na osi, wpływając na czas trwania zaznaczonego klipu i przylegającego klipu
7 – umożliwia dostosowanie punktów końcowych przyciętego klipu na
osi czasu bez wpływu na czas trwania sąsiedniego klipu
8 – dostęp do opcji nagrywania
9 – uruchamia mikser dźwięku – na osi czasu pojawiają się opcje dostosowania m.in. poziomów dźwięku 
10 – zautomatyzowane dodawania podkładu muzycznego do projektu w różnych stylach i nastrojach

narzędzia projektu 2

11 – dodatkowe opcje śledzenia ruchu (track motion)
12 – edytor napisów
13 – edytor wielu kamer (pozwala importować wybrane media)
14 – dostęp do opcji sterujących prędkością, (zwalnianie,  przyspieszanie itd.)
15 – tworzenie maski
16 –  zmiany widoków za pomocą klatek kluczowych
17 – kreator malowania 

narzędzia projektu 3

18 – przybliżanie/oddalanie widoku osi czasu
19 – dopasowanie widoku osi czasu do szerokości okna projektu
20 – czas trwania projektu

 

Wstecz Przejdź dalej