Obecność

Funkcja zaznaczania obecności to opcjonalne narzędzie, pozwalające prowadzącemu zapisać informacje o obecności w zadaniu.  

Obecność można zaznaczyć, przechodząc do zakładki Uczestnicy >> Frekwencje. 

Zrzut ekranu - wybór zakładki

Aby zmienić status studenta, należy zaznaczyć pole wyboru (1), a następnie z listy wybrać Zaznacz wybranych uczestników jako obecni (2). 

Zrzut ekranu - zaznaczanie obecności

UWAGA! Oznaczanie obecności nie wpływa na to, czy prace zostają sprawdzone oraz nie wpływa na ocenę. Jest to tylko dodatkowe, opcjonalne, narzędzie do zbierania informacji. 

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich