Skanowanie

Skanować należy tylko formularze odpowiedzi. Jak skanować formularze: 

  • Zalecany format skanów to PDF. 
  • Można skanować wszystkie formularze do pojedynczego pliku lub każdy formularz do oddzielnego pliku. 
  • W przypadku testów, które składają się z więcej niż jednego arkusza odpowiedzi, prace mogą być wymieszane, ponieważ identyfikowane są one i tak po numerze ID. 

Aby przesłać skany na platformę, należy przejść do zakładki Wyniki (1), następnie Wczytaj/Popraw (2), a następnie przesłać pliki (3). 

Zrzut ekranu - wysłanie skanów do sprawdzenia

Gdy sprawdzanie prac zostanie zakończone, prowadzący zostaną poinformowani drogą mailową (email z adresu noreply@pegaz.uj.edu.pl).

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich