Sprawdzanie wyników

Sprawdzenie wyników dokonuje się w zakładce Wyniki >> Przegląd. 

Zrzut ekranu -wybór zakładki

Można sprawdzić dokładne odpowiedz konkretnego studenta – aby to zrobić, należy kliknąć punkty studenta w kolumnie Ocena. 

Zrzut ekranu - przegląd wyników

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich