Kwestionariusz

Moduł Kwestionariusza pozwala tworzyć ankiety zawierające różnego typu pytania, w celu zebrania informacji od użytkowników.

Zrzut ekranu - dodanie kwestinariusza

Po rozpoczęciu tworzenia kwestionariusza, pojawi się kilka sekcji do wypełnienia. Pola wymagane oznaczone są czerwoną ikoną.

  • Nazwa – pole do wpisywania nazwy kwestionariusza.
  • Opis – opcjonalne pole, gdzie można dodać opis kwestionariusza.
  • Dostępność – po zaznaczeniu tego pola, można ustawić zakres czasowy dostępności kwestionariusza dla studentów.

Zrzut ekranu - ustawienia kwestionariusza

W sekcji opcje odpowiedzi znajdują się opcje:

  • Typ – można tutaj zadecydować czy studenci będą mogli udzielać odpowiedzi jednorazowo, wielokrotnie, codziennie, cotygodniowo czy comiesiecznie.
  • Rodzaj respondenta – jeżeli prowadzący chce aby odpowiedzi były przyporządkowane do imion i nazwisk wypełniających należy zostawić oznaczoną opcję pełna nazwa. W sytuacji gdy chodzi o anonimowy kwestionariusz wtedy należy wybrać opcję anonimowy.
  • Studenci mogą przeglądać wszystkie odpowiedzi – do wyboru możliwe opcje: po zakończeniu wpisywania odpowiedzi, po zamknięciu kwestionariusza, zawsze, nigdy.
  • Wysyłaj powiadomienie o przesłaniu – domyślnie zaznaczona opcja to nie, natomiast aby otrzymywać powiadomienie o każdej odpowiedzi – trzeba wybrać przycisk tylko powiadomienie.
  • Zapisz/wznów odpowiedzi – ustawienie to pozwala zapisać odpowiedzi w trakcie z możliwością wznowienia wypełniania w terminie późniejszym.

 

Zrzut ekranu - opcje odpowiedzi

Kolejną sekcją są opcje treści. Domyślnie system ustawił aby zawsze było oznaczenie utwórz nowy. W przypadku konieczności korzystania z gotowego szablonu można taki wybrać z listy dostępnych.

Aby utworzyć kwestionariusz potwierdzenie następuje pod przyciskiem Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu. Kwestionariusz został utworzony jednakże nie posiada jeszcze pytań.

 

Zrzut ekranu - dodawania pytania

Dodawanie pytań do kwestionariusza jest możliwe pod przyciskiem Dodaj pytania. Dostępnych jest około 10 pytań.

 

Zrzut ekranu - wybó pytania

Przy poszczególnych opcjach znajdują się ikony znaków zapytania, które mogą okazać się pomocne jako objaśnienia opcji.

Dodatkowa informacja: Bardziej szczegółowe informacje o tworzeniu pytań są dostępne na stronie Moodle w języku angielskim pod tym linkiem.