Możliwości

Moduł (aktywność) platformy Pegaz pod nazwą Test offline umożliwia automatyczne sprawdzanie testów przeprowadzanych na papierze w sali wykładowej. 

Prowadzący przygotoawuje test na platformie Pegaz, korzystając z mechanizmu zarządzania pytaniami platformy. Testy są drukowane i rozdawane studentom na egzaminie. Zebrane prace studentów są skanowane, a następnie wysyłane na platformę Pegaz do sprawdzenia. Sprawdzone prace są prezentowane studentom. 

Przebieg testu

Etap 1 - Przygotowanie testu - schemat działania

W pierwszym etapie prowadzący przygotowuje test na platformie Pegaz – ustala konfigurację modułu, tworzy nowe pytania i/lub dodaje pytania istniejące, a na koniec drukuje formularze do przeprowadzenia testu w sali.

Wtyczka przygotowuje dwa rodzaje formularzy: 

  • Formularz pytań – zawiera listę pytań, student nie zaznacza na nim odpowiedzi. 
  • Formularz odpowiedzi – zawiera kratki, ponumerowane i oznaczone literami – studenci zaznaczają poprawne odpowiedzi stawiając krzyżyk w odpowiednich kratkach przy danym numerze pytania. 

Etap 2 - Przeprowadzenie testu - schemat działania

Kolejny etap to przeprowadzenie egzaminu w sali. Podczas egzaminu, formularze pytań i formularze odpowiedzi są rozdawane studentom.

Studenci są rozpoznawani przez swoje numery identyfikacyjne, nadawane przez platformę Pegaz. Numery te można odczytać w profilu użytkownika na Pegazie. Dodatkowo prowadzący ma do nich dostęp na wypadek, gdyby studenci ich nie znali.

Studenci podają swoje dane (imię, nazwisko, numer ID oraz składają podpis) na formularzu odpowiedzi, a następnie odpowiadają na pytania (treść znajduje się na formularzu pytań), zaznaczając odpowiednie kratki na formularzu odpowiedzi.

Studenci muszą też zaznaczyć w odpowiednich kratkach kolejne cyfry swojego numeru ID, tak jak to pokazano w przykładzie poniżej:

Przykład wypełnionego formularze odpowiedzi

Przykład wypełnionego formularza wypowiedzi.

Etap 3 - Sprawdzenie testu - schemat działania

W ostatnim etapie, zebrane prace są skanowane i wysyłane na platformę Pegaz do automatycznego sprawdzenia.

Skanowanie prac nie wymaga specjalnego oprogramowania – wystarczy zeskanować prace studentów, czyli wypełnione przez nich formularze odpowiedzi (można skanować do jednego pliku, kolejność formularzy nie ma znaczenia), a następnie wysłać plik ze skanami na platformę. 

Studenci są rozpoznawani po swoich numerach identyfikacyjnych, nadawanych przez platformę Pegaz, które mogą być sprawdzone w profilu.  

Platforma Pegaz dokonuje automatycznego sprawdzenia prac. Gdy wyniki są dostępne, prowadzący dostanie informację drogą mailową z adresu noreply@uj.edu.pl.

Prowadzący ma możliwość pokazania podglądu podejścia studentom, tak jak w przypadku egzaminu zdalnego na platformie Pegaz.

Dostępne typy pytań

Do przeprowadzania egzaminów na papierze stosuje się typy pytań, które mogą być łatwo sprawdzone automatycznie: 

  • wielokrotny wybór (z jedną odpowiedzią), 
  • wielokrotny wybór (z wieloma odpowiedziami), 
  • wielokrotny wybór w wersji wszystko albo nic. 
Grupy - sposób na różne zestawy pytań na jednym teście

Studenci mogą zostać podzieleni na podgrupy, a każda z podgrup dostać albo ten sam zestaw pytań w innej kolejności, albo całkiem inne zestawy pytań. Takich grup możemy utworzyć 6 na jednym teście.