Przygotowania

Na etapie przygotowań prowadzący przygotowuje test na platformie Pegaz i drukuje formularze pytań i formularze odpowiedzi.

Przygotowanie testu składa się z następujących działań:

Konfiguracja modułu Test Offline na platformie Pegaz – prowadzący dodaje moduł i wprowadza jego ustawienia (ale jeszcze nie pytania!).

Dodanie pytań – pytanie mogą być tworzone bezpośrednio do testu, można też zastosować wcześniej opracowane pytania znajdujące się w bazie pytań.

Wydruk formularzy – gdy pytania są już dodane, prowadzący pobiera pliki PDF z formularzem pytań i formularzem odpowiedzi, a następnie je drukuje.

Dodanie uczestników – na koniec tego etapu, prowadzący wskazuje studentów dopuszczonych do testu, tworząc listę uczestników.