Formularze

Pobieranie formularzy 

Gdy pytania są dodane, trzeba wydrukować formularze pytań i odpowiedzi. 

Aby to zrobić, należy wybrać opcję Formularze PDF. 

Zrzut ekranu - wybór opcji formularze

Otwarcie tego menu może zająć jakiś czas, ponieważ pliki PDF muszą zostać wygenerowane, co przy wielu grupach i długich testach może chwilę potrwać. 

Strona ta umożliwia pobranie formularzy do wydruku. 

Do wyboru są formularze: 

Formularz pytania – jest to formularz z pytaniami dla danej grupy. 

Formularz odpowiedzi – jest to formularz odpowiedzi dla danej grupy. UWAGA! Student wypełniając formularz nie wybiera grupy, tylko dostaje formularz odpowiedzi dla danej grupy. Grupa jest zaznaczona na formularzu, a liczba kratek do zaznaczania odpowiedzi przy każdym pytaniu jest dopasowana do liczby odpowiedzi na formularzu pytań. 

Formularz korekty – dodatkowy formularz dla prowadzących, którzy preferują ‘ręczne’ ocenianie testu. 

Zrzut ekranu - ekran pobierania formularzy

Wydruk formularzy 

Formularze odpowiedzi należy wydrukować bez dodatkowych marginesów. 

Aby to zrobić, należy wybrać drukowanie w faktycznym rozmiarze – należy się upewnić, że strona jest drukowana bez skalowania (zazwyczaj trzeba zmienić skalę na niestandardową i jej wartość na 100%). 

UWAGA! Zależnie od aplikacji, w której otwieramy i drukujemy pliki PDF oraz zależnie od systemu operacyjnego – to ustawienie drukarki może się różnić. Poniżej pokazano przykłady dla wydruku z Adobe Acrobat i Chrome w systemie Windows. 

Zrzut ekranu - konfiguracja drukarki w Adobe Acrobat

Ustawienia wydruku w Adobe Acrobat 

Zrzut ekranu - konfiguracja drukarki w Chrome

Ustawienia dla Chrome