Konfiguracja

Test offline tworzy się podobnie jak inne zasoby: 

  1. Należy wejść w Tryb edycji. 
  2. Następnie wybrać Dodaj. 
  3. Z listy wybrać Test Offline. 

Zrzut ekranu

W konfiguracji modułu można zmienić następujące ustawienia: 

Ogólne 

Nazwa testu offline – tytuł testu, wyświetlany na stronie głównej kursu.
(uwaga: nazwa testu nie powinna być zbyt długa, gdyż może to spowodować wystąpienie problemu z generowaniem formularzy)

Opis – Wprowadzenie do testu, podobnie jak w przypadku testów online jest to dobre miejsce na wpisanie reguł testu. 

Data testu offline – ma zadanie jedynie informacyjne, można nie włączać. 

Liczba grup – decyduje, ile oddzielnych zestawów pytań chcemy zastosować podczas testu. Maksymalny limit to 6. 

Mieszaj pytania – wybór Tak oznacza, że w momencie generowania zestawów pytań do wydruku, kolejność pytań zostanie wymieszana. Na liście pytań pytania dalej będą się wyświetlały w kolejności, w jakiej je dodaliśmy. Nie oznacza to, że każdy student dostanie pytania w innej kolejności, ale że dla każdej grupy można zastosować losową kolejność. 

Mieszaj wewnątrz pytań – wybór Tak oznacza, że w momencie generowania zestawów pytań do wydruku, kolejność odpowiedzi zostanie wymieszana. Nie oznacza to, że każdy student dostanie odpowiedzi w innej kolejności, ale że dla każdej grupy można zastosować losową kolejność. 

Pokaż samouczek testu offline dla studentów – decyduje, czy pokazać domyślny samouczek.  

Liczba miejsc po przecinku – decyduje o dokładności przy wyświetlaniu oceny. 

Zrzut ekranu

Ustawienia formularza 

Wartość bieli papieru – jeśli występują problemy ze skanowaniem formularzy (np. biała część zeskanowanych formularzy jest zbyt ciemna, można zmienić na Ciemny szary). 

Dodatkowa informacja – są to dodatkowe informacje, które zostaną wydrukowane na formularzu pytań. 

Rozmiar czcionki – wybór rozmiaru czcionki. 

Format dla formularzy pytań – wybór rodzaju pliku. 

Drukuj punktację pytania – w przypadku zastosowania pytań o różnej wartości punktowej, należy włączyć tą opcję. 

Drukuj informację na temat odpowiedzi – można włączyć wskazywanie Typu pytania lub Liczby poprawnych odpowiedzi. 

Zrzut ekranu

Studenci mogą zobaczyć 

Poniższe ustawienia decydują, kiedy student zobaczy swoją pracę i co w niej zobaczy. Możemy ustawić przedział czasowy, w którym prace są dostępne do wglądu oraz co zawiera przegląd. 

UWAGA! Jeśli nie ustawimy przedziału czasowego, wtedy studenci widzą wyniki w momencie, gdy praca została oceniona. 

Zrzut ekranu

Klikając przycisk Pokaż widok studenta po prawej stronie ekranu, możemy zobaczyć, co zostanie pokazane studentowi.