Uczestnicy

Test offline wymaga zdefiniowania listy studentów, którzy do niego podchodzą.  

Aby to zrobić, należy przejść do menu Listy uczestników. 

Zrzut ekranu - wybór listy uczestników

Najpierw należy podać nazwę listy uczestników i kliknąć Prześlij. Nazwa może być dowolna. 

Zrzut ekranu - nazwanie listy uczestników

Następnie należy kliknąć nazwę tej listy. 

Zrzut ekranu - edycja listy uczestników

Na następnym ekranie należy wybrać osoby, które mają podejść do testu. Osoby wybiera się w panelu po prawej, a następnie klika Dodaj. Osoby, które mogą podejść do testu, znajdują się na liście po lewej. 

Zaznaczenia można dokonywać na 3 sposoby: 

  • Wybór pojedynczej osoby i kliknięcie Dodaj. 
  • Zaznaczenie większej grupy, np. wszystkich studentów – klikając na pierwszej osobie do zaznaczenia i trzymając SHIFT należy kliknąć na ostatniej osobie do zaznaczenia, po czym kliknąć Dodaj. 
  • Można wybrać poszczególne osoby, gdy trzymając CTRL klika się na osobach. Następnie można je dodać do listy klikając Dodaj. 

Zrzut ekranu - zarządzanie uczestnikami