#4 Sprawdzanie

Na etapie sprawdzenia prowadzący skanuje prace studentów i wysyła je na platformę Pegaz w celu automatycznego sprawdzenia i przeglądu wyników. Co więcej, studenci mogą również zobaczyć swoje testy, podobnie jak w przypadku zdalnych egzaminów na platformie.

Sprawdzanie składa się z następujących działań:

Skanowanie formularzy odpowiedzi i przesłanie ich na platformę – prowadzący umieszcza formularze w skanerze i skanuje je do jednego pliku. Plik ze skanami jest następnie wysyłany na platformę Pegaz.

Sprawdzenie wyników – gdy prace zostaną ocenione przez platformę, prowadzący zobaczy listę z wynikami studentów.

Przegląd dla studentów – prowadzący może ustalić, jakie elementy studenci zobaczą podczas przeglądu swojej pracy.

[OPCJONALNE] Sprawdzenie obecności – jest to dodatkowa funkcja, ułatwiająca sprawdzenie obecności.