Przegląd

Studenci mogą sprawdzić wyniki po zakończeniu testu, zależnie od konfiguracji pola Studenci mogą zobaczyć (zmieniane w ustawieniach testu offline). Możemy pokazać studentom:

  • Wynik końcowy.
  • Jakich odpowiedzi udzielali i czy były poprawne.
  • Widok zeskanowanego formularza.

Oczywiście powyższe ustawienia są opcjonalne i można nie pokazywać testu studentom.

Ustawień dokonuje się przy tworzeniu testu, można je również później zmienić klikając Ustawienia.

Poza przedziałem czasowym, w którym przegląd jest możliwy, można ustalić, co student widzi. 

Zrzut ekranu - wybór opcji przeglądu

Klikając przycisk Pokaż widok studenta po prawej, możemy zobaczyć, co zostanie pokazane studentowi. 

UWAGA! Jeśli nie ustawimy przedziału czasowego, wtedy studenci widzą wyniki w momencie, gdy praca została oceniona.