Skanowanie

Skanować należy tylko formularze odpowiedzi. Jak skanować formularze: 

  • Zalecany format skanów to PDF. 
  • Można skanować wszystkie formularze do pojedynczego pliku lub każdy formularz do oddzielnego pliku. 
  • W przypadku testów, które składają się z więcej niż jednego arkusza odpowiedzi, prace mogą być wymieszane, ponieważ identyfikowane są one i tak po numerze ID. 

Aby przesłać skany na platformę, należy przejść do menu Wczytaj/Popraw. 

Zrzut ekranu - skanowanie

Następnie należy z listy rozwijanej wybrać Upload.

Zrzut ekranu - skanowanie

A na koniec przesłać plik ze skanami, przeciągając go w pole (1) i zatwierdzić klikając Import (2).

Zrzut ekranu - przesyłanie pliku

Gdy sprawdzanie prac zostanie zakończone, prowadzący zostaną poinformowani drogą mailową (email z adresu noreply@pegaz.uj.edu.pl).