Wyniki

Sprawdzenie wyników dokonuje się w menu Wyniki. 

Zrzut ekranu - wyniki

Można sprawdzić dokładne odpowiedz konkretnego studenta – aby to zrobić, należy kliknąć punkty studenta w kolumnie Ocena. 

Zrzut ekranu - przegląd wyników