Test

Sprawdzenie numerów ID 

Przed rozpoczęciem testu studenci powinni sprawdzić swój numer ID w profilu użytkownika na platformie Pegaz. 

Aby wejść do profilu, należy kliknąć swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu (1) i wybrać Profil (2). 

Zrzut ekranu - otwarcie profilu

Numer ID można sprawdzić poniżej imienia i nazwiska. 

Zrzut ekranu - sprawdzanie numeru id

 

W tym celu należy przejść do menu Pobierz formularze uczestników.

Zrzut ekranu - przejście do formularzy

Następnie należy kliknąć Pobierz plik PDF listy uczestników.

Zrzut ekranu - pobieranie formularzy

Wypełnianie formularzy 

Studentom należy rozdać formularze pytań i formularze odpowiedzi.  

Na formularzu pytań studenci nie muszą nic wpisywać, ale jeśli chcemy mieć pewność, że nie będą się potem tłumaczyć, że byli w innej grupie i pomylili formularze, mogą złożyć Podpis i podać Numer ID.  

Na formularzu odpowiedzi student musi wypełnić pola: 

  • imię, 
  • nazwisko, 
  • podpis, 
  • Numer ID – tutaj należy zarówno wpisać numer, jak i zaznaczyć odpowiednie kratki, aby system był w stanie przypisać pracę do danego studenta. 

Aby odpowiedzieć na pytania, studenci zaznaczają odpowiednie kratki.  

Jeśli studenci chcą skorygować odpowiedź, mogą ją poprawić, zamazując całe pole z błędną odpowiedzią i zaznaczyć nowe. UWAGA! Tak skorygowanej odpowiedzi nie da się już zmienić na tą, która została zamazana. 

Przykład wypełnionego formularza odpowiedzi