Wiki

Moduł Wiki służy do tworzenia zasobów treści, które są stopniowo rozbudowywane. Na początku w Wiki  znajduje się pierwsza strona zawierająca zazwyczaj wprowadzenie i główne hasła Wiki. Uczestnicy mogą dodawać kolejne strony lub tworzyć odnośniki (podobnie jak to się dzieje w wikipedii).

Wiki może być tworzone w trybie:

 • grupowym, wtedy jest edytowana przez wszystkich uczestników (pełni wtedy narzędzie pracy zespołowej)
 • w trybie indywidualnym – wtedy każdy tworzy swoją odrębną wiki

Podczas tworzenia wiki zapisywana jest historia kolejnych wersji stron. Uczestnik tworzący wiki posiada możliwość odtworzenia poprzednich wersji stron.

 

Wiki można użyć w celu:

 • tworzenia instrukcji lub notatek grupowych
 • współpracy przy redagowaniu książek, artykułów itd.
 • tworzenia indywidualnego dziennika badań

Tworzenie wiki:

Po włączeniu trybu edycji w kursie, kliknij link Dodaj aktywność lub zasób i wybierz Wiki.

Zrzut ekranu

Spowoduje to przejście do strony ustawień wiki zatytułowanej „Dodawanie nowego wiki”.

Do uzupełnienia pozostają pola:

 • Nazwa wiki (pole obowiązkowe)
 • Opis (opcjonalnie – można wyjaśnić tutaj cel wiki)
 • Wyświetl opis na stronie kursu (opcjonalnie)

Zrzut ekranu

 • Tryb wiki – do wyboru są opcje grupowe wiki lub indywidualne. (Opcja ta określa, czy każdy może edytować wiki – współpraca, czy też każdy ma swoje własne wiki, które może edytować indywidualnie.
 • Nazwa pierwszej strony – to tytuł pierwszej strony wiki. Po utworzeniu  wiki tytuł nie może być już zmieniany.

Zrzut ekranu

 

W kolejne sekcji znajduje się pole Domyślny format.

W tym polu dokonuje się ustawienia domyślnego formatu wiki. Dostępne opcje to:

  • HTML – edycja za pomocą zwykłego edytora tekstu (opcja domyślna)
  • Creole — popularny język edycji wiki. Jeśli ta opcja jest wybrana, pojawi się mały pasek narzędzi do edycji.kreolenwiki.png
  • NWiki — język edycji wiki używany w dołączonym module NWiki.

Wymuś formatowanie – Jeśli to pole zostanie , uczestnicy podczas tworzenia strony nie będą mogli wybrać własnej metody edycji wiki.

Zrzut ekranu


W kolejnym oknie pojawia się ustawienie pierwszej strony. Do przejścia dalej służy przycisk Utwórz stronę.

Zrzut ekranu


Po utworzeniu modułu – można przejść do jego edytowania.

W górnej zakładce Edytuj – można uzupełniać treść pierwszej strony. Aby zatwierdzić trzeba nacisnąć przycisk Zapisz.

Wpisując w treści edytora nazwę w podwójnym nawiasie [[strona 2]] można utworzyć kolejną stronę.

Zrzut ekranu

Dostęp do wszystkich stron jest możliwy z zakładki Mapa stron.

Zrzut ekranu

W zakładce Historia – znajdują się informacje o poprzednich wersjach strony.

 

W zakładce Przegląd można zobaczyć treść dotychczas utworzonych stron.