Archiwizacja lub kopiowanie kursu na inną platformę

Prowadzący ma możliwość zrobienia kopii swojego kursu ale bez danych użytkowników (bez oddanych zadań czy podejść testowych). Platforma umożliwia szybkie zapisanie całej zawartości stworzonych materiałów w pojedynczym pliku, który umieszczany jest w archiwum platformy ale też można go pobrać na własny komputer.

Powodem chęci zrobienia „kopii zapasowej” może być:

  • chęć przeniesienia/powielenia materiałów  na inną platformę,
  • kopie zapasowe warto robić także dla bezpieczeństwa i celów archiwizacyjnych, by mieć pewność, że w żaden sposób nie zaginą,

Podczas wielokrotnego zapisywania, każda z kopii jest umieszczana na wspólnej liście w archiwum, i każdej nadawana jest nazwa zawierająca dokładną datę i godzinę utworzenia, dzięki czemu można łatwo zorientować się który z plików jest najbardziej aktualny i do której z wersji chcielibyśmy powrócić.

 

Tworzenie kopii zapasowej

Aby utworzyć kopię zapasową należy wejść na stronę wybranego kursu na platformie Pegaz, a następnie z rozwijalnego menu pod przyciskiem Więcej wybrać opcję Ponowne wykorzystanie kursu.  

ponowne wykorzystanie

W kolejnym oknie z rozwijalnej listy należy zaznaczyć opcję Kopia zapasowa.

ponowne wykorzystanie 2

Na tym etapie można zadecydować czy wykonywana kopia zapasowa dotyczy wszystkich zasobów dostępnych w kursie czy też w pliku kopii powinny być zapisane jedynie wybrane przez prowadzącego moduły.

Jeżeli plik kopii zapasowej ma zostać wykonany dla całego kursu należy wybrać opcję Przejdź do ostatniego kroku i zapisać plik kopii na dysku komputera.

Jeżeli natomiast prowadzący wybiera konkretne zasoby – wtedy po wyborze przycisku Następny będzie możliwość odznaczenia niepotrzebnych w kopii elementów kursu.

ponowne wykorzystanie

Jeżeli prowadzący wybrał opcję Następny – w kolejnym oknie może zadecydować, które elementy kursu odznaczyć.

ponowne wykorzystanie 4

W ostatnim oknie podsumowującym pozostaje wybrać Wykonaj kopię zapasową. W oknie tym istnieje też możliwość zmiany nazwy pliku kopii zapasowej (należy pamiętać aby na końcu nazwy pozostał pozostawić rozszerzenie pliku  .mbz).

odtwarzanie

Tworzenie kopii zapasowej może potrwać dłuższą chwilę, zależnie od ilości danych zawartych w kursie. Po utworzeniu tego pliku system powinien poinformować o tym, że „Plik kopii zapasowej został poprawnie utworzony”. Następnie klikamy „Kontynuuj” i zostajemy przekierowani do obszaru utworzonych kopii zapasowych. Mamy w nim dostęp do pełnej listy wszystkich kopii zapasowych utworzonych dla tego kursu (jeśli robimy kopię po raz pierwszy, na liście znajduje się na razie tylko jedna pozycja). Możemy tutaj utworzony plik zawierający kopię kursu pobrać i zachować np. na dysku lokalnym naszego komputera. Będziemy mogli w późniejszym czasie odtworzyć wszystkie materiały np. w innych kursach, lub w późniejszych latach.

pobieranie

Jak odtworzyć kopię zapasową?

Aby odtworzyć materiały z utworzonej uprzednio kopii zapasowej, po wejściu na stronę kursu należy wybrać Więcej  -> Ponowne wykorzystanie kursu. 

ponowne wykorzystanie

Z nowym oknie z rozwijalnej listy należy wybrać Odtwórz i poniżej załadować plik kopii.  Plik kopii zapasowej, zapisany na dysku komputera, wystarczy przeciągnąć w obszar „Importuj plik kopii zapasowej” oraz nacisnąć przycisk „Kontynuuj”.

W kolejnym oknach aby przejść dalej należy postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie.

W kroku „Miejsce docelowe” należy wybrać jedną z opcji znajdujących się w obszarze „Odtwórz do tego kursu”. To, którą z opcji zdecydujemy się wybrać, zależy od tego, czy chcemy nowe treści połączyć z tym ,co już zawiera kurs, czy raczej chcemy wyczyścić najpierw całą jego zawartość i dopiero po usunięciu, do pustego kursu zamieścić treści kopii zapasowej.

WAŻNE: Po wyborze odpowiedniej opcji, klikamy przycisk „Kontynuuj” w sekcji o nazwie „Odtwórz do tego kursu”

Ostatnim etapem jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich składowych, które chcemy odtworzyć z kopii zapasowej i naciśnięcie przycisku „Wykonaj przywracanie”.