Statystyki

Prowadzący ma możliwość uzyskania wglądu w podstawowe statystyki dotyczące zachowań uczestników w prowadzonych przez niego kursach.

Poglądowy wykres statystyk

Popularność kursów

W dziale Popularność kursów prowadzący może uzyskać zestawienie wszystkich swoich kursów w danym miesiącu. Kursy są przedstawione na miesięcznej osi czasu z informacją ile kliknięć zrobili uczestnicy w poszczególnych kursach.

W sytuacji gdy prowadzący ma wiele kursów i zestawienie jest nieczytelne ze względu na dużą ilość linii, istnieje możliwość wybrania na liście kursów pozycji najbardziej interesującej. Po dokonaniu wyboru, na wykresie uwydatniona zostanie linia obrazująca ilość czynności studentów w danym kursie.

Wykres statystyk popularności kursów na platformie

Aktywność studentów

W dziale Aktywność studentów, prowadzący może uzyskać informację o ilości działań poszczególnych studentów w ramach konkretnego kursu. Po wyborze kursu oraz miesiąca zostaje wygenerowany wykres z aktywnością indywidualnych uczestników zajęć.

Wykres aktywności studentów

Popularność zasobów

W dziale Popularność zasobów, prowadzący ma możliwość sprawdzenia popularności konkretnych zasobów lub aktywności zamieszczonych w danym kursie. Dane w tej zakładce uzależnione są od tego, jakie zasoby i w jakiej ilości zostały zastosowane w określonym kursie.

Prowadzący wybiera kurs, który go interesuje, miesiąc oraz rodzaj zasobów. Tak jak w poprzednich zestawieniach, w razie potrzeby, ma on możliwość uwydatnienia wyników wybranego, konkretnego zasobu.

Wykres popularności zasobów