Nawigacja

Podstawowe strony na platformie to Strona główna i Moje kursy.

Strona główna platformy zawiera listę ostatnio przeglądanych kursów, oś czasu z listą zaplanowanych działań i kalendarz.
Na stronie Moje kursy znajduje się lista wszystkich kursów do których zapisany jest użytkownik podzielonych ze względu na czas realizacji na trzy kategorie: aktualne(kategoria domyślna), zakończone i nadchodzące.

Strona główna i Moje kursy

Strona startowa platformy Pegaz została rozdzielona między dwie zakładki: Strona główna i Moje kursy. 

moje kursy
Wyszukiwanie kursów po nazwie lub kodzie

Możliwości filtrowania/wyszukiwania kursów w zakładce Moje kursy:
filtr

Wyszukiwanie kursów:

W zakładce Moje kursy pojawiła się nowa możliwość wyszukiwania kursów po nazwie lub kodzie. 

  • Wyszukaj – to pole filtrowania kursów po nazwie kursu lub kodzie. Wystarczy wpisać fragment nazwy lub kodu, żeby wyświetlić wszystkie kursy, zawierające ten fragment. 

wyszukaj

Filtrowanie kursów:

filtrowanie

  • Aktualne – kursy z aktualnego roku akademickiego. Uwaga! – jeśli nie upłynęła jeszcze data rozpoczęcia kursu, kurs będzie widoczny w Nadchodzące, a po upłynięciu daty zakończenia będzie widoczny w Zakończone. Terminy są ustalane na podstawie danych z systemu USOS wprowadzonych przez sekretariaty. 
  • Nadchodzące – są to kursy, których data rozpoczęcia jeszcze nie upłynęła. Na przykład we wrześniu kursy na nadchodzący rok akademicki znajdują się właśnie w tej grupie. 
  • Zakończone – są to kursy, których data zakończenia już upłynęła. Są tu kursy z poprzednich lat, jak również tu można znaleźć kursy z danego roku w trakcie wrześniowej sesji poprawkowej (aczkolwiek zależy to od sekretariatu, ponieważ część kursów może mieć datę zakończenia ustawioną na październik). 

  • Oznaczone gwiazdką – pokazuje tylko kursy wybrane przez użytkownika. Aby oznaczyć kurs gwiazdką, trzeba najechać kursorem na kurs, kliknąć pojawiające się 3 kropki i wybrać opcję Oznacz kurs gwiazdką. 

 

Sortowanie kursów:

Pole pozwalające wybrać sortowanie po nazwie lub dacie ostatniego dostępu. 

Wyświetlanie kursów:

To pole pozwala wybrać pomiędzy wyświetlanie kursów w postaci kart lub listy.