Test (Quiz)

Menu zarządzania testem widoczne jest dla prowadzącego po wejściu we wcześniej utworzoną aktywność typu Test(Quiz)

ustawienia