Archiwizacja wyników

Istnieje możliwość pobrania wyników testu, wraz z informacją o punktach przydzielonych za każde pytanie, na dysk własnego komputera.

W tym celu rekomendujemy dwu etapową procedurę:
1)  eksport wyników studentów
2)  zapisanie treści pytań

 

1) Eksport wyników studentów

Po wejściu do testu klikamy menu Wyniki.

Zrzut ekranu - wyniki

Po wybraniu formatu klikamy na przycisk Pobierz.

 

Zrzut ekranu - pobieranie wyników

 

2) Zapisanie treści pytań

Na czas eksportu listy pytań należy ustawić wyświetlanie pytań testowych na jednej stronie. Należy przejść do menu Ustawienia.
Zrzut ekranu - ustawienia

Następnie w polu Układ należy ustawić Wszystkie pytania na jednej stronie.

Zrzut ekranu - liczba pytań na stronę

Następnie wchodzimy w podgląd testu.
Zrzut ekranu - podgląd

Drukujemy stronę z pytaniami testowymi używając prawego przycisku myszy lub skrótu klawiszowego CTR+P. Podczas drukowania w polu Urządzenie docelowe wybieramy pozycję Zapisz jako PDF

archiwizacja krok 6